Staršiu verziu webu nájdete TU.

aktualitách

Domácnostiam nad kaplnkou!

Spoločnosť Marius Pedersen a.s., oznamuje občanom, že dňa 20.1.2021 nebol technicky možný odvoz zmesového komunálneho odpadu z domácností nad Kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie. Uvedené domácnosti môžu tento odpad uložiť do vriec a nasledujúci vývoz (3.2.2021) im bude tento odpad vo vreci aj odpad z nádoby na zmesový komunálny odpad vyvezený.

Zastupovanie detskej ambulancie

Obecný úrad Chocholná-Velčice oznamuje pacientom Detskej ambulancie Melčice-Lieskové, že v januári bude zastupovanie vykonávať MUDr. Stloukalová v Drietome a MUDr. Hrádocká v Trenčianskych Stankovciach. Pravdepodobne od 1. februára 2021 nastúpi po MUDr. Berecovej do detskej ambulancie MUDr. Král. O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.

Vianočné darčeky seniorom 2020

Vianoce sú sviatkami radosti a pokoja, ktoré prežívame so svojimi najbližšími bok po boku. Niektorí z nás však už také šťastie nemajú. Krásna myšlienka ako potešiť a obdariť osamelých seniorov vianočným darčekom v domove dôchodcov sa zrodila pred troma rokmi u Janky Galatovej. Pomocou sociálnej siete oslovila svojich priateľov, aby sa zapojili do zbierky darčekov pre seniorov.  Následne do projektu vstúpila Silvia Slobodová a z malej iniciatívy sa nečakane stala veľká pomoc určená stovkám seniorov (https://www.kolkolasky.sk).

 

Vianoce v MŠ a ZŠ 2020

Pre všetkých nás sú Vianoce najkrajším obdobím roka. Ich čaro si však najviac užívajú deti. V decembri si každý deň vyberú čokoládku z adventného kalendára a netrpezlivo čakajú na „okienko“ s číslom 24. Áno 24. decembra je deň kedy prichádza Ježiško a prináša darčeky pod vianočný stromček. 

 

Do našej materskej a základnej školy prišiel Ježiško už piatok 18. decembra 2020. Darčeky priniesol na obecný úrad. Starostovi obce Ing. Ľubomírovi Škriečkovi tak pripadla milá úloha navštíviť tieto deti a odovzdať im darčeky.

 

Návšteva Mikuláša 2020

V decembri okrem Ježiška rozdáva darčeky aj Mikuláš. O tom sa presvedčili v sobotu 5.12.2020 všetky deti z našej obce. Mikuláš nás poctil svojou návštevou aj napriek všetkým opatreniam a mimoriadnej situácii. Pricválal so svojím záprahom v krásnom červenom kabáte lemovanom zlatou farbou a na hlave mal biskupskú čiapku. Dodržiavať bezpečnostné opatrenia bez rozdielu musel aj Mikuláš, aj jeho pomocníci. Rúška na tvárach počas ich cesty boli nezvyčajné, ale kvôli ochrane zdravia potrebné.

Čitateľom na vedomie...

Obecný úrad oznamuje, že Obecná knižnica Chocholná-Velčice bude od 8.12.2020 (utorok) opäť otvorená. Čitatelia môžu navštíviť knižnicu v nezmenenom čase, a to každý utorok od 14:00 -18:00 hod. 

 

Pri vstupe do knižnice a požičiavaní kníh treba dbať na všetky preventívne a hygienické opatrenia:

- pred vstupom do knižnice si vydezinfikovať ruky pripraveným dezinfekčným roztokom,

do knižnice vstupovať len s rúškom alebo inak prekrytými dýchacími cestami,

- dodržovať odstup minimálne 2 metre,

Zberný dvor opäť otvorený!

Obecný úrad oznamuje občanom, že od 18.11.2020 (streda) je Zberný dvor Chocholná-Velčice opäť otvorený. Rôzne druhy odpadov z domácnosti môžu naši občania v súčastnom zimnom čase uložiť na zberný dvor v termínoch: každú stredu od 15:00 - 17:00 hod. a každú sobotu od 10:00 - 17:00 hod.