Staršiu verziu webu nájdete TU.

Žiadosť alebo prosba...

Obecný úrad žiada všetkých občanov, ktorí využívajú miesto na ukladanie konárov alebo vetiev pri ceste na roľnícke družstvo o nasledovné:

toto miesto je určené na ukladanie konárov a vetiev po oreze stromov a kríkov. Keďže toto miesto je určené na ukladanie konárov a vetiev po oreze stromov a kríkov, nie je určené na ukladanie iného odpadu.

 

Preto... neukladajte na toto miesto pokosenú trávu, pohrabané lístie, konáre s veľkým obsahom zelenej hmoty (ihličie, tuje), vypletú burinu zo záhrad, zvyšky rastlín a pod. Keďže toto miesto je určené na ukladanie konárov a vetiev po oreze stromov a kríkov, nie je prípustné ukladať sem iné odpady. A už vôbec nie betóny, kusy železa a iné druhy odpadov.

 

Zhromaždené konáre a vetvy prichádza podrviť a odviezť na palivo špeciálny mechanizmus. Prítomnosť iných druhov odpadu túto činnosť znemožňuje a tak tí, čo na toto miesto prinášajú iný druh odpadu, robia z tohto miesta skládku odpadu (smetisko).

 

Aktuálne obec zabezpečila vyčistenie plochy pre ukladanie konárov, a už je tam zasa viac trávy a zeliny ako konárov! Na trávu, lístie a iné druhy zeleného odpadu boli obcou domácnostiam poskytnuté kompostéry. Preto prosíme všetkých... ukladajte na predmetné miesto konáre, ale nerobte tam smetisko. Ak by predsa... fotopasca na to bude dozerať.

Zobraziť v: