Staršiu verziu webu nájdete TU.

Základné údaje o obce

Obec v číslach - prvá písomná zmienka, časti obce, nadmorská výška, katastrálne územie, obyvateľstvo a počet stavieb v obci

 

významné roky 1345    Velčice - prvá písomná zmienka
  1396    Malá Chocholná - prvá písomná zmienka
  1481    Veľká Chocholná - prvá písomná zmienka
  1943    zlúčením Malej Chocholnej a Veľkej Chocholnej  vznikla Chocholná
  1960    zlúčením Chocholnej a Velčíc vznikla Chocholná - Velčice
časti obce   Veľká Chocholná, Malá Chocholná, Velčice, Kykula
poloha obce (stred)  17º 56 40.23′ východnej zemepisnej dĺžky
   48º 51′ 57.14′ severnej zemepisnej šírky
nadmorská výška  227    stred obce (mnm)
  198    najnižšie položené miesto (Súhrada)
  807    najvyššie položené miesto (Dúžnik)
katastrálne územie obce 2790    rozloha spolu v ha (100x100m)
  173    z toho:   zastavané územie
  551                  orná pôda
  1513                  lesy
  553                  trvale trávnaté porasty
obyvateľstvo 1713    spolu počet obyvateľov
  984    z toho:   Veľká Chocholná
  214                  Malá Chocholná
  417                  Velčice
  89                  Kykula
počet obytných domov 529    spolu v celej obci
  284    z toho:   Veľká Chocholná
  72                  Malá Chocholná
  139                  Velčice
  34                  Kykula

 

 

Štatistické údaje

Pozrite si základné štatistické údaje o našej obci tak, ako ich uvádza Štatistický úrad Slovenskej republiky.