Staršiu verziu webu nájdete TU.

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy najneskôr do 31. 01. 2023.

 

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, po tomto termíne vykoná tieto úkony Západoslovenská distribučná a.s. v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.  

Zobraziť v: