Staršiu verziu webu nájdete TU.

Výzva k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov!

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.,  v súlade s ustanovením § 11 ods.1 písm. b) a ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o energetike) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2022. 

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona o energetike vstúpi na dotknuté pozemky.

Zobraziť v: