Staršiu verziu webu nájdete TU.

Vodiči pozor!

Autobusový prepravca z Trenčína žiada majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali svoje vozidlá v časti obce obce Podhradie, na ulici Pod hôrkou, v miestach, kade prechádzajú autobusy pri otáčaní pred príchodom na autobusovú zastávku Podhradie. Parkujúce automobily nielen porušujú pravidlá cestnej premávky (min. šírka voľnej vozovky 6 m), ale zároveň znemožňujú týmto obsluhu autobusovej zastávky a prepravu cestujúcich zo zastávky Podhradie. Cesta, ktorej sa požiadavka na neparkovanie vozidiel týka, je vyznačená na priloženej fotografii červenou čiarou.

Zobraziť v: