Staršiu verziu webu nájdete TU.

Vianočné darčeky seniorom 2020

Vianoce sú sviatkami radosti a pokoja, ktoré prežívame so svojimi najbližšími bok po boku. Niektorí z nás však už také šťastie nemajú. Krásna myšlienka ako potešiť a obdariť osamelých seniorov vianočným darčekom v domove dôchodcov sa zrodila pred troma rokmi u Janky Galatovej. Pomocou sociálnej siete oslovila svojich priateľov, aby sa zapojili do zbierky darčekov pre seniorov.  Následne do projektu vstúpila Silvia Slobodová a z malej iniciatívy sa nečakane stala veľká pomoc určená stovkám seniorov (https://www.kolkolasky.sk).

 

Názov zbierky je veľmi výstižný: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.

 

V priebehu troch ročníkov sa do projektu zapojilo mnoho jednotlivcov, škôl, škôlok aj firiem. S láskou naplnia krabicu od topánok neznámemu dedkovi alebo babičke niečím slaným či sladkým, voňavým, alebo niečím na čítanie, či zohriatie. Darcovia častokrát vložia do krabičky aj niečo osobné - kresbičku od detí, ručne vyrobenú vianočnú dekoráciu alebo náramok z goráliek. Naplnené krabičky odovzdajú potom kontaktnej osobe v ich okolí. Kontaktná osoba má zároveň uvedené zariadenie, pre ktoré zbierku vykonáva.

 

Obec Chocholná-Velčice bola oslovená jednou z kontaktných osôb zbierky Markétou Palivcovou, ktorá ponúkla obci možnosť potešiť aj svojich seniorov vianočným darčekom. Po dohode doviezla jedna z dobrovoľníčok na obecný úrad tridsať darčekov pre babičky a pätnásť pre deduškov. Pri manipulácií s darčekmi boli samozrejme dodržané všetky hygienické podmienky súvisiace so šíriacou sa pandémiou.

V piatok 18. decembra 2020 navštívili starosta obce Ing. Ľubomír Škriečka a zamestnankyne obecného úradu Lucia Margetínová a Alena Ružičková domácnosti a odovzdali seniorom darčeky od ľudí, ktorým nie je ich osud ľahostajný.

Obdarení seniori reagovali veľmi prekvapene a neveriacky, že „krabica“ je pre nich. Milý darček vyčaril na ich tvárach úsmev, u niektorých aj slzy radosti. Bez toho, aby si darček otvorili bolo z každého obdarovaného cítiť veľkú vďačnosť.  

Starostovi obce aj zamestnancom obecného úradu bolo veľkou cťou sprostredkovať trochu radosti a tak spríjemniť vianočný čas aj našim babičkám a dedkom.  Ak bude ich možnosťou, určite sa do tohto krásneho projektu zapoja aj ďalšie roky.

 

Iniciátorkám zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ praje Obec Chocholná-Velčice pevné zdravie, veľa ďalších ochotných dobrovoľníkov a veľa šťastných obdarených seniorov. Stojí za zmienku napísať, že pôvodná skupina projektu mala na začiatku 750 členov, dnešné čísla presahujú 19-tisíc. Celoslovenská výzva tak ukazuje na veľké dobro, ktoré v ľuďoch stále existuje.

Zobraziť v: