Staršiu verziu webu nájdete TU.

Ukončenie školského roka 2020/2021

V stredu 30. júna 2021 sa na školskom dvore našej základnej školy konalo slávnostné ukončenie školského roka.

Po odznení štátnej hymny sa žiakom prihovorila riaditeľka ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice PaedDr. Alena Lea Ilenčíková. Školský rok 2020/2021 bol vzhľadom k pretrvávajúcej pandémii a s ňou spojenou dištančnou formou vzdelávania náročný pre pedagógov, rodičov a aj deti.

Dvadsaťosem žiakov z našej školy sa však postavilo k svojim školským povinnostiam a vzdelávaním na diaľku zodpovedne. Triedne učiteľky v tejto súvislosti odovzdali svojim žiakom za ich celoročnú prácu okrem vysvedčenia aj zlaté medaile.

Medailu, ale čokoládovú si žiaci prevzali aj z rúk starostu obce Ing. Ľubomíra Škriečku. Troch najusilovnejších z každej triedy odmenila obec peknou knihou s venovaním. Žiačka 2. ročníka Karin Hoštáková (foto dolu-vľavo).

Žiaci odmenení obcou Chocholná-Velčice:

1.ročník:

1. Eliška Panáková

2. Alexis Hodulíková

3. Tobias Masaryk (foto dolu-vľavo)

2. ročník:

1. Dominik Masár (foto dolu-vľavo)

2. Karin Hoštáková

3. Katarína Mojžišová

3. ročník:

1. Táňa Chorvátová

2. Katarína Horňáková (foto dolu-vpravo)

3. Lukáš Hošták

4. ročník:

1. Marko Kallo

2. Timea Jančová

3. Tereza Kulichová (foto dolu-vľavo)

Na záver slávnosti poďakovala riaditeľka ZŠ s MŠ svojim kolegyniam za ich obetavú prácu a odovzdala im diplomy.

Celý pedagogický zbor si vypočul slová vďaky aj od starostu obce, ktorý im na znak vďaky odovzdal kytice kvetov. Poďakoval aj upratovačke Eve Molnárovej.

Potom sa už žiaci rozlúčili so svojimi učiteľkami, spolužiakmi a vydali sa smerom k vytúženému letnému oddychu.

 

Kolektívu Základnej školy Chocholná-Velčice prajeme pekné prežitie dovolenkových dní, počas ktorých načerpajú sily do ďalšej vznešenej práce!

 

Pedagogický zbor ZŠ Chocholná-Velčice (foto dolu-zľava): Martina Ďurišová (školský klub detí), Mgr. Andrea Weier (3.ročník), Mgr. Lucia Šandorová (2.ročník), Mgr. Marcela Mikulová (1.ročník) a riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Alena Lea Ilenčíková (4.ročník).

Žiaci, vám prajeme slnečné prázdniny plné zábavy, hier a zážitkov so svojimi rodičmi, blízkymi a priateľmi.

 

 

Zobraziť v: