Staršiu verziu webu nájdete TU.

Testovanie COVID-19

Tak ako v ostatných mestách a obciach na Slovensku, aj u nás sa dva jesenné víkendy po sebe  uskutočnili celoplošné testovania na Covid-19. Obec sa na testovanie zodpovedne pripravovala. Vďaka ochote a obetavosti pracovníkov obecného úradu, dobrovoľníkov z radov zdravotníkov z našej obce a našich hasičov, pod velením tiež nášho občana nrtm. Maroša Fraňa z armády SR sme obe plošné testovania u nás spoločne zvládli bez väčších problémov. Fotografie...

Testovaním sa aj našim občanom dala možnosť, ale predovšetkým príležitosť absolvovaním testov zistiť svoj zdravotný stav z pohľadu ochorenia na COVID-19. Táto informácia pomôže každému osobne a všetkým spoločne v ďalšom boji s pandémiou, v ktorom sa nám zatiaľ nedarí. Účasťou na testovaní sme spoločne v našej obci ukázali príkladný vzťah k vlastnému zdraviu i zdraviu svojich spoluobčanov. Testovanie nebol povinné, zúčastniť sa mohol... ale nemusel každý. Čím vyššia však bola účasť,  tým vyšší bol význam testovania. V záujme plynulosti testovania spracoval obecný úrad pre obe testovania časovo-abecedný harmonogram, podľa ktorého mali občania prichádzať na testovanie. Účelom bolo zabezpečiť časové rozloženie testovania a znížiť tak čas čakania na testy.

Prvé testovanie sa konalo cez víkend 31.10 - 1.11.2020. Testovalo sa v Dome kultúry v prísalí, na dvoch miestach. Na výsledok testu čakali občania v sále alebo vonku pred sálou.  

Vstup do areálu obecného úradu, ako aj celý pohyb účastníkov kontrolovali a usmerňovali členovia DHZ (hasiči). Ak mal niekto dôvod, pre ktorý mal byť braný osobitný zreteľ na jeho stav (vysoký vek, zdravotné problémy, tehotenstvo...), alebo mál vážne a dôvodné podozrenie, že je  infikovaný vírusom COVID-19, informoval o tom hasiča na vstupe. Takého človeka organizátori previedli mimo ostatných a zabezpečili pre týchto ľudí bezodkladné testovanie mimo poradia.

Vstup do areálu (a rad čakajúcich) bol tiež monitorovaný ON-LINE kamerou, ktorú bolo možné sledovať na Internete a podľa nej prispôsobiť svoj príchod na testovanie. Vstup do budova kontroloval a riadil príslušník policajného zboru. Vstup bol možný iba na jeho pokyn. Pri vstupe do budovy si musel každý vydezinfikovať ruky a vysmrkať nos. Po vstupe do budovy  administratívny pracovník podľa predloženého osobného dokladu zaregistroval každého do zoznamu a pridelil mu číslo.

Ďalej postúpil účastník k odbernému miestu, kde mu zdravotník jemnou tyčinkou odobral vzorku z nosohltana. Po odobratí vzorky na testovanie prešiel účastník do sály, kde na vyhradenom mieste čakal na výsledok testu. Čakanie trvalo cca 15 - 20 min. Po vyhodnotení testu zdravotník každého privolal podľa prideleného čísla k pracovisku, kde mu po opätovnom predložení dokladu totožnosti vypísal certifikát, v ktorom vyznačil výsledok testu. Na certifikáte boli zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.

Pri prvom celoplošnom testovaní COVID-19 bolo u nás celkovo testovaných cca 1300 osôb. Počet pozitívne testovaných bol 12 (cca 1%). Vďaka skvelej spolupráci tímu administrátorov (pracovníci obecného úradu), testovacích pracovníkov (zdravotníci - dobrovoľníci) a organizátorov (miestni dobrovoľní hasiči), ktorú bezchybne a s ľudským prístupom koordinoval na veliteľskej pozícii nrtm. Maroš Fraňo, prebiehalo testovanie plynule a bez dlhého čakania. K úspešnému testovaniu prispeli aj všetci testovaní občania svojim zodpovedným správaním a trpezlivosťou počas celého procesu testovania.

Obdiv, uznanie a poďakovanie za úspešný priebeh testovania v testovacom mieste COVID-19 Chocholná-Velčice patrí všetkým, ktorí v ťažkej situácii obetavo prispeli svojou prácou a ľudským prístupom: veliteľ nrtm. Maroš Fraňo, administrátori Margetínová Lucia, Ružičková Alena, Marček Jakub a Hurtoň Robert, zdravotníci Bulejková Natália, Kotrhová Gabriela, Bulková Kristína, Kučerková Oľga, Vaculíková Iveta, Masaryková Ľubomíra, Trúnková Iveta, Janišová Gabriela a Papčo Ján, organizátori - Nimás Pavol (Polícia SR) a členovia DHZ (hasiči) Chocholná-Velčice Bakošová Andrea, Minárechová Andrea, Medvedík Ján, Červeňan Martin, Habánková Iveta, Šprtel Peter a Ing. Královič Roman a ďalší pomocní pracovníci Jarmila Spačková a Ľubomír Škriečka. Celý team prakticky tvorili občania našej obce!!!

 

V druhom kole testovania, cez víkend 7. - 8. 11. 2020, bolo u nás celkovo testovaných 1285 osôb (piatok 41, sobota 990, nedeľa 254). Z toho bolo pozitívne testovaných 16 osôb (sobota 14, nedeľa 2 osoby). 4 pozitívne testované osoby neboli z našej obce.  

Na základe výsledku možno konštatovať, že i toto testovanie malo svoj zmysel v tom, že medzi nami bolo identifikovaných opäť nemálo ďalších pozitívnych prípadov, v porovnaní s prvým kolo dokonca ešte viac. Uskutočnením potrebných opatrení u pozitívne testovaných osôb tak spoločne staviame pomyselnú hrádzu, ktorá bude brániť šíreniu nebezpečného vírusu v našej obci i celej spoločnosti.

Veľké poďakovanie patrí opäť všetkým, ktorí počas druhého testovania takpovediac v prvej línii obetovali nielen svoj voľný čas, ale riskovali i svoje zdravie a bezpečnosť v ťažkej a mimoriadnej situácii: veliteľ testovacej skupiny nrtm. Maroš Fraňo, administrátori Ružičková Alena, Marček Jakub a Hurtoň Robert, zdravotníci Bulejková Natália, Kotrhová Gabriela, Bulková Kristína, Kučerková Oľga, Vaculíková Iveta, Masaryková Ľubomíra, Trúnková Iveta, Janišová Gabriela a Papčo Ján.

Bezpečnosť a organizáciu zabezpečovali Nimás Pavol (Polícia SR) a členovia DHZ (hasiči) Chocholná-Velčice Bakošová Andrea, Minárechová Andrea, Medvedík Ján, Červeňanová Daša, Habánková Iveta, Dado Ľuboš a Chlapík Filip, ďalší pomocní pracovníci Jarmila Spačková a Ľubomír Škriečka.

S radosťou možno spomenúť, že všetci organizátori boli buď naši občania, alebo osoby s blízkym vzťahom k našej obci. Teší nás, že sa v radoch našich občanov našlo bez váhania dosť takých, ktorí aj v takejto mimoriadnej situácii podali pomocnú ruku vedeniu obce a tiež Vám... všetkým občanom. Ich prácu ako výborne organizovanú, a vykonanú s ústretovým prístupom k individuálnym potrebám našich občanov ocenili mnohí účastníci testovania. Ďakujeme!

Materiálne aktivitu podporili JH Services Ján Haláček, ČS (benzínka) Eurofuel Chocholná-Velčice a Pavol Petrech. Výborné koláče napiekli a organizátorom poslali Marta Beránková a Mária Margetínová. Im všetkým tiež patrí naše poďakovanie! Fotografie...

 

Záverom....

pri prvom testovaní bolo u nás identifikovaných 12 pozitívnych osôb, pri druhom tiež 12 obyvateľov našej obce. Vďaka tomuto zisteniu môžu byť teraz v karanténe, čím sa významne znižuje riziko šírenia vírusu nielen medzi ich blízkymi, ale aj v našej obci a spoločnosti.  

Zobraziť v: