Staršiu verziu webu nájdete TU.

Talentové skúšky úspešné!

Súkromný zriaďovateľ základnej umeleckej školy po dohovore s obcou Chocholná-Velčice a vedením Základnej školy s materskou školou Chocholná-Velčice má záujem zriadiť umeleckú hudobnú školu, ktorá bude pôsobiť v Základnej škole Chocholná-Velčice.


Riaditeľ ZUŠ pozýva rodičov prihlásených žiakov na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v našej základnej škole v stredu 16.9.2020 od 16:00. Riaditeľ školy bude informovať rodičov o ďalšom priebehu vzdelávania a výchovy žiakov.
V stredu 9. 9. 2020 od 15:00 do 17:00 sa v základnej škole mohli žiaci prihlásiť na výtvarný a hudobný odbor pre školský rok 2020/2021. Celkovo sa prijímacích talentových skúšok zúčastnilo až 27 žiakov, z toho 6 na odbor výtvarný. O spev prejavili záujem 3 žiaci a o hru na hudobný nástroj až 18 žiakov!!! Z budúcich hudobníkov prejavilo záujem učiť sa hrať 7 na akordeón, 2 na heligónku, 3 na trúbku, 3 na piáno a 3 na gitaru.
Škola je určená pre žiakov vo veku 5 - 25 rokov. Ak niekto talentové skúšky nestihol, a má tiež záujem sa do školy prihlásiť, môže tak ešte urobiť, ale len do 15. septembra 2020. Po tomto termíne bude prijímanie žiakov do umeleckej školy ukončené, a potom... až zasa o rok! Prihlásiť sa možno formou elektronickej prihlášky tu: https://www.szusomsenie.sk/prihlaska-2/, alebo tiež telefonicky na tel. 0905 226 758 (riaditeľ SZUŠ Omšenie, Vladimír Ďatelinka), ale aj osobne u riaditeľky školy PaedDr. Aleny Ilenčíkovej. Výška školného je 12€ za mesiac pre individuálne predmety a 8€ za mesiac pre kolektívne predmety (výtvarná výchova). 
Novým žiakom prajeme veľa úspechov a najmä trpezlivosti v ich štúdiu na umeleckej škole. Iste sa už všetci tešíme na ich prvé hudobné vystúpenie a tiež na výstavu výtvarných prác žiakov školy!

 
Zobraziť v: