Staršiu verziu webu nájdete TU.

Skríningové testovanie na Covid-19

Pandémia Covid-19 aj v novom roku 2021 ovplyvňuje naše životy. Kultúrne a športové podujatia sú vzhľadom k pretrvávajúcej situácií súvisiacej s koronavírusom stále zrušené. V mesiaci január bol naplánovaný aj ples samosprávy. Možnosť plesať však stále nie je. Prítomnosť infekčného ochorenia vzbudzuje u každého jedného z nás obavu o svoj život. Z dôvodu ochrany životov našich občanov vytvorila Obec Chocholná-Velčice v dome kultúry Mobilné odberové miesto (MOM) a zapojila sa do skríningového testovania na Covid-19.

Testovanie prebiehalo v sobotu a nedeľu 23.-24. 1. 2021 od 8:00 do 20:00 hod., okrem prestávky na obed, ktorá bola od 11:30-13:00 hod. V záujme plynulosti testovania spracoval obecný úrad časovo-abecedný harmonogram, ktorý bol doručený do schránky každej domácnosti. Vďaka zodpovednej príprave, ktorú zabezpečil v prvom rade starosta obce Ing. Ľubomír Škriečka a obetavosti celého tímu sa však počas celého víkendu testovalo bez ohľadu na časový rozpis. Pohyb testovaných usmerňovali členovia nášho Dobrovoľného hasičského zboru a nrtm. Maroš Fraňo.

Prednosť zistiť svoj zdravotný stav mali opäť občania s vyšším vekom, zdravotnými problémami, tehotné ženy, ale aj ľudia, ktorí mali vážne podozrenie, že sú infikovaní vírusom Covid-19. Organizátori zabezpečili, aby sa testovali oddelene od ostatných zúčastnených.

Počas celého víkendu bol vstup do areálu monitorovaný ON-LINE kamerou, pomocou ktorej mohli záujemci o test vidieť počet čakajúcich v rade. Testovanie nebolo povinné, ale od 27. januára 2021 je výsledok testu (potvrdenie, certifikát) potrebný pri veľa aktivitách súvisiacich s našim životom - napríklad v práci alebo počas pobytu v prírode.

Výsledky skríningového testovania:

23. januára (sobota):

707 antigénových testov, z toho 3 testy pozitívne, zostatok negatívne,

 

24. januára (nedeľa):

294 antigénových testov, z toho 1 test pozitívny, zostatok negatívne,

 

Spolu (23.- 24. 1. 2021):

1001 antigénových testov, z toho 4 testy pozitívne (0,4%), zostatok negatívne.

Ďakujeme občanom za ich účasť, za bezproblémový priebeh počas testovania a za dodržiavanie všetkých opatrení.

Poďakovanie a uznanie patrí aj celému organizačnému tímu, zdravotnému personálu a administratívnym pracovníkom za ich obetavosť, ústretovosť a ľudskosť pri víkendovom testovaní:

 

organizačný tím:

Ing. Ľubomír Škriečka,  nrtm. Maroš Fraňo, Jarmila Spačková,  Minárechová Andrea, Medvedík Ján, Chlapík Filip, Hodulík Erik, Jakúbek Ľuboš, Medvedík Lukáš, Červeňan Martin, Tunega Roman, Spaček Ján, Červeňan Samuel, Antala Ján,

 

zdravotný personál:

Kotrhová Gabriela, Papčo Ján, Masaryková Ľubomíra, Vaculíková Iveta, Gabriela Janišová, Trúnková Iveta,

 

administratívny pracovníci:

Alena Ružičková, Lucia Margetínová, Patrik Margetín, Jakub Marček.

 

Ďakujeme aj nášmu „partnerovi“ pri testovaní ČS Eurofuel, ktorá opäť zabezpečila počas víkendu občerstvenie pre celý tím pracovníkov.

 

Veríme, že sa situácia zlepší a my sa budeme čoskoro v dome kultúry v zdraví zabávať na tradičných podujatiach a nie len testovať...Držme si palce!

Zobraziť v: