Staršiu verziu webu nájdete TU.

Rozlúčka s predškolákmi

Čas neúprosne letí a opäť našu škôlku opúšťajú predškoláci pripravení na nové školské povinnosti. Ako keby to bolo len včera, čo tieto deti po prvý krát kráčali do materskej školy po boku svojich rodičov. Za pár rokov sa z nich však stali veľkí predškoláci, ktorí od septembra nastupujú na novú životnú trasu, do školských lavíc za novými vedomosťami a poznatkami. Počas obdobia stráveného v materskej škole zažili spoločne s mladšími kamarátmi a pani učiteľkami veľa krásnych chvíľ, plných hier a radostí. V stredu 29. 6. 2022 nastal ale čas, rozlúčiť sa...

 

Štrnásť slniečok predviedlo na dvore v škôlke pekný program, ktorý si pripravili za pomoci pani učiteliek. O svojej šikovnosti a pripravenosti na školu presvedčili účastníkov rozlúčky peknými básňami aj piesňami.

Starosta obce Ing. Ľubomír Škriečka vo svojom príhovore poprial deťom krásne prázdniny a veľa úspechov v ďalších rokoch, ktoré majú pred sebou už ako školáci. Poďakoval sa aj celému personálu materskej školy kyticami kvetov za ich celoročnú prácu.

Odchod z materskej školy budú budúcim školákom pripomínať aj rôzne darčeky, ktoré im odovzdal za Obec Chocholná-Velčice starosta obce a darčeky od ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice, ktoré si prevzali od pani učiteliek. Pripravená bola aj pamätná kniha obce, kam sa  predškoláci krásne podpísali.

Na záver milej rozlúčky si spoločne s pani učiteľkami a starostom obce pripili budúci prváčikovia detským šampanským na úspešný štart do nového školského roka a pochutili si na chutnej torte.

Šikovné "slniečka", ktoré v septembri otvoria bránu školy (foto dolu):

spodný rad zľava - Filip Gabrhel, Alexandra Ježíková, Jozef Sádecký, Matej Jurek a Alexanda Macharová 

stredný rad zľava - Adriana Ondrejková, Laura Masaryková, Tomáš Fabian, Zoja Kozárcová, Sandra Breznická, Adam Juríček, Filip Moravčík a Jakub Masár. Neprítomný Lucas Mikula.

vrchný rad zľava - starosta obce Ing. Ľubomír Škriečka, zástupkyňa MŠ Antónia Maradíková a učiteľka Gabriela Kotrhová.

Milí predškoláci, prajeme Vám veľa úspechov a zážitkov s novými spolužiakmi počas celého školského obdobia. Vám rodičia... veľa zdravia, trpezlivosti a lásky pri zdolávaní a usmerňovaní neistých krokov svojich ratolestí do školských lavíc.

Zobraziť v: