Staršiu verziu webu nájdete TU.

Prvé školské zvonenie

Rozhodnuté: 2. septembra 2020 sa definitívne skončil čas letných prázdnin! Oddýchnutí, plní krásnych prázdninových zážitkov, nových skúseností a priateľstiev vrátili sa žiaci do školských lavíc. Lebo... všetko má svoj koniec, aj prázdniny! A tak sa aj v našej škole v tento deň opäť stretli učitelia so svojimi žiakmi, aby sa vydali spoločne na desaťmesačnú cestu, na konci ktorej budú žiaci zasa o niečo múdrejší a učitelia iste spokojní so svojou prácou. Ale nepredbiehajme... cesta sa ešte len začína! Fotografie tu...

Kým pre väčšinu žiakov sú priestory našej školy známe, do krásne vyzdobených priestorov školy po prvýkrát vstúpilo šesť prváčikov v sprievode svojich rodičov. Ešte si prejdú dlhú cestu, kým sa z nich raz stanú veľkí a úspešní lekári, športovci, policajti, hasiči alebo kozmonauti.... ale bez tohto prvého dňa by to možné nebolo! V prváckej triede prvákov privítali ich prvá učiteľka Marcela Mikulová, riaditeľka školy Alena Ilenčíková a starosta obce Ľubomír Škriečka (foto hore).

A tu sú mená tých, pre ktorých bol tento deň ich prvým školským dňom v živote: 

  1. Jaroslav Kuciaň
  2. Patrik Doktor
  3. Eliška Panáková
  4. Tobias Masaryk

  5. Vladimír Hegedűš
  6. Alexis Hodulíková

V novom, zatiaľ neznámom prostredí sa pre prváčikov stane ich „druhou mamou“ učiteľka  Marcela Mikulová (foto dolu). Čaká ju neľahká, ale dôležitá úloha: previesť svojich maličkých zverencov zo sveta rozprávok a zábavy do sveta povinností a zodpovednosti. Držíme jej palce, aby všetko dobre zvládla!


V úvode stretnutia v "prváckej" triede sa k prvákom a ich rodičom prihovorili riaditeľka školy Alena Ilenčíková a starosta obce Ľubomír Škriečka. Obaja vyjadrili radosť a uspokojenie nad príchodom nových žiakov do školy, ale i prísľub zodpovednej práce a starostlivosti o nových malých žiačikov.Príchod nových žiakov do školy je životnou udalosťou nielen pre školu, ale aj žiakov a ich rodičov. Tento deň bude zaznamenaný aj v pamätnej knihe obce: pri mene každého žiaka pribudol podpis rodiča (foto hore) a keďže prváci ešte písať nevedia, otlačili do pamätnej knihy aspoň svoj prst (foto dolu).

Pre radosť i pamiatku na tento deň si noví žiaci z rúk starostu obce prevzali tašku, v ktorej našli  nielen sladkosť, omaľovánku a pastelky, ale i poučnú  knihu.Veselo bolo aj v ostatných triedach (foto hore)... je známe, že prvý deň školského roka sa ešte neučí, ale vydávajú sa iba pokyny a usmernenia, a samozrejme rozprávajú zaujímavé príbehy a zážitky z prázdnin.
V niektorých triedach sa žiaci zoznamovali so svojimi novými učiteľkami, pre ktoré bol tento deň tiež ich prvým dňom v našej škole. Druhákov bude učiť Mgr. Lucia Čupková Šandorová (foto dolu), a tretiakov si prevzala pod svoje „krídla“ tiež nová učiteľka Mgr. Andrea Weier. Prvákov povedie Mgr. Marcela Mikulová, a štvrtákov riaditeľka školy PaedDr. Alena Lea Ilenčíková.  V školskom klube detí sa bude o svojich zverencov starať vychovávateľka Martina Ďurišová. Nielen novým ale i tým "starým“ učiteľkám prajeme, aby v našej škole našli nielen dobrých a učenlivých žiakov, ale i pracovnú pohodu na veľa ďalších rokov. 

Vo veselo vyzdobenej škole sa teda dnes začal nový školský rok 2020/2021. Všetci dúfame ale aj pevne veríme, že bude naplnením našich predsavzatí a plánov do ďalšej budúcnosti školy.
A naše plány?? Už v blízkej dobe začne na škole pôsobiť keramikárka, ktorá sa vo svojej dielni bude venovať nielen vlastnej keramikárskej tvorbe, ale všetky svoje skúsenosti a zručnosti bude odovzdávať aj žiakom školy. Druhou novinkou pre deti i rodičov by mala byť profesionálna výuka talentovaných detí školy v oblasti výtvarnej, tanečnej a najmä hudobnej. Táto aktivita sa stane nielen novým benefitom školy, ale i naplnením našich snov a túžob po kvalitnom a systematickom vzdelávaní našich detí v kultúrnej oblasti.
Začiatok každého školského roka je začiatkom pokračovania cesty našich detí za vzdelaním. Aby ich táto cesta doviedla do úspešného cieľa, nemôžu po nej kráčať osamotene. Musí to byť cesta spoločná pre deti, ich rodičov a kvalitných učiteľov, na ktorej sú našimi najmocnejšími spojencami vzájomné porozumenie a tolerancia!

Zobraziť v: