Staršiu verziu webu nájdete TU.

Pozor zmena dopravného značenia!

Z dôvodu prípravy nového cestného napojenia obce na cestu I/61 Trenčín - Nové Mesto prejazdom cez most ponad železnicu pri roľníckom družstve a ďalej okolo priemyselného parku, bolo realizované nové dopravné značenie na miestnej komunikácii, prechádzajúcej okolo areálov roľníckeho družstva.

 

Novým značením dochádza k zmene zaužívanej prednosti na moste cez potok Chocholnica, na križovatke pri vstupe do mechanizačného strediska a na križovatke - odbočení na nový most ponad železnicu.

 

Upozorňujeme motoristov na túto zmenu značenia a žiadame všetkých, aby pri prejazde po uvedenej komunikácii a cez dotknuté križovatky vo vlastnom záujme venovali pozornosť dopravnému značeniu a dodržiavali ho tak, ako je aktuálne inštalované.

 

Zobraziť v: