Staršiu verziu webu nájdete TU.

Povinné zverejňovanie

ZMLUVY
ROK 2020
Hromadná licenčná zmluva SOZA, č. VP/20/02804/002, Jadranka Handlovská, 15.08.20, Park slobody
02.09.2020
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností obce pre diaľničnú stavbu "D1 Nové Mesto nad Váhom - Chocholná"
28.9.2020
Zmluva o zabezpečení zhodnotenia dreveného odpadu a obalov z dreva - Brantner Altgas s.r.o., Dubnica n/V
29.09.2020
Dodatok č. 2 zmluve čís. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K675 o poskytnutí nenávrateného finančného prostriedku
20.10.2020
Príloha k Dodatku č. 2 zmluve č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K675 o poskytnutí nenávrat. finančného prostriedku
20.10.2020
Dohoda s UPSVaR Trenčín o zamestnávaní pracovníkov na dobrovoľnícku činnosť (aktivačné práce) rok 2021
4.11.2020
Zmluva o výpožičke kde ŠÚ SR poskytne mobilným asistentom sčítania koncové zariadenia, SIM karty na výkon asistovaného sčítania v teréne a Dodací list o doručení tovaru k projektu.
27.11.2020
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby medzi: Obec Chocholná-Velčice a pani Eva Mucsková
1.12.2020
Zmluva o dielo s BRRA, vypracovanie žiadosti o dotáciu na projekt Náučný chodník Chocholná-Velčice
21.12.2020
ROK 2021
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode nehnuteľností obce do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), a.s. pre diaľničnú stavbu "D1 Nové Mesto nad Váhom - Chocholná" (obecné pozemky pod diaľnicou)
01.02.2021
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb medzi: Obec Chocholná-Velčice a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby uzatvorená v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z.
14.01.2021
Dodatok č. 3 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva medzi: Obec Chocholná-Velčice a Marius Pedersen a.s., Trenčín, ktorou sa mení Príloha č. 1 (zmena cien za zneškodnenie odpadu)
26.2.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke kde ŠÚ SR poskytne mobilným asistentom sčítania koncové zariadenia, SIM karty na výkon asistovaného sčítania v teréne
16.3.2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o aktualizácii programov a systémovej podpore, software WinCITY Kataster - jedna licencia, od TOPSETSolutions s.r.o., Stupava
6.4.2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o vydaní a používaní Platobnej karty
07.04.2021