Staršiu verziu webu nájdete TU.

Povinné zverejňovanie

ZMLUVY
2020
Hromadná licenčná zmluva SOZA, č. VP/20/02804/002, Jadranka Handlovská, 15.08.20, Park slobody
02.09.2020
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností obce pre diaľničnú stavbu "D1 Nové Mesto nad Váhom - Chocholná"
28.9.2020
Zmluva o zabezpečení zhodnotenia dreveného odpadu a obalov z dreva - Brantner Altgas s.r.o., Dubnica n/V
29.09.2020
Dodatok č. 2 zmluve čís. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K675 o poskytnutí nenávrateného finančného prostriedku
20.10.2020
Príloha k Dodatku č. 2 zmluve č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K675 o poskytnutí nenávrat. finančného prostriedku
20.10.2020
Dohoda s UPSVaR Trenčín o zamestnávaní pracovníkov na dobrovoľnícku činnosť (aktivačné práce) rok 2021
4.11.2020
Zmluva o výpožičke kde ŠÚ SR poskytne mobilným asistentom sčítania koncové zariadenia, SIM karty na výkon asistovaného sčítania v teréne a Dodací list o doručení tovaru k projektu.
27.11.2020
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby medzi: Obec Chocholná-Velčice a pani Eva Mucsková
1.12.2020
Zmluva o dielo s BRRA, vypracovanie žiadosti o dotáciu na projekt Náučný chodník Chocholná-Velčice
21.12.2020