Staršiu verziu webu nájdete TU.

Posedenie jubilantov

Medzi tradičné podujatia obce už možno zaradiť aj posedenie jubilantov, ktorí počas roka oslávili alebo oslávia svoje 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 narodeniny. Naposledy sme spoločne oslávili ich jubileá v roku 2019. Potom, dôsledkom pandémie nebolo možné nasledujúce dva roky podujatie pripraviť. O to viac a s veľkou radosťou obec Chocholná-Velčice prijala oslávencov v piatok 21. októbra 2022 v dome kultúry na ich oslave. Z osemdesiatjeden pozvaných občanov sa posedenia zúčastnilo štyridsaťosem jubilantov.

Život je dar, vôňa našej zeme,

prvý puk na vŕbe, radosť, že žijeme.

život je krása vpísaná do tváre,

biely driek briezok v jesennom opare...

 

Týmito úvodnými slovami básne otvoril posedenie jubilantov Vladimír Juríček... úspešný recitátor, ktorého nedávnym úspechom je 1. miesto v prednese pôvodnej slovenskej prózy získané na 25. ročníku súťaže Timravina Studnička.

Po krásnom prednese privítala jubilantov milá moderátorka podujatia Dominika Adamčiová.

V tom čase už čakali žiaci našej SZUŠ Chocholná-Velčice na pokyny svojich pedagógov, aby predviedli jubilantom svoj program. Účinkujúce deti uvádzali ich pedagógovia... a bolo sa na čo pozerať aj počúvať. V programe sa predstavili heligonkári, trubkári, speváčka a ďalší hudobníci.

Ich šikovnosť, nadanie a vôľu hudobne sa učiť ocenili všetci prítomní mohutným potleskom. Samozrejme veľkú zásluhu na predvedenom vystúpení mali ich učitelia.

K jubilujúcim občanom sa slávnostne prihovoril aj starosta obce Ing. Ľubomír Škriečka a vyjadril im vďaku za ich celoživotnú prácu, prínos pre obec a do ďalších rokov im poprial veľa zdravia a spokojných dní.

Každý z oslávencov na pamiatku životného jubilea zanechal svoj podpis v pamätnej knihe a prijal blahoželanie a malý darček od starostu obce Ing. Ľubomíra Škriečku.

Jubilujúce dámy a páni, ktorí prijali pozvanie:

65 roční:

Foto: horný rad zľava: RNDr. Jaroslav Holomek, Peter Spaček, Jozef Vincurský, Viliam Hodulík, Jaroslav Chovanec,

         Mgr. Kvetoslava Kotrhová, Ing. Ľubomír Škriečka, 

         dolný rad zľava: Eva Barišová, Viera Janegová, Jaroslava Hodulíková, Mária Ševcechová, Jaroslava Tulisová,

         Helena Krajčíková, Zdenka Vaneková. Na fotografii chýba Jozef Juračka.

70 roční:

Foto: horný rad zľava: Pavol Malík, Pavol Židek, Peter Hriz, RNDr. Emil Novák, Jaroslav Surovský

        dolný rad zľava: Mária Janišová, Eva Lukáčová, Daniela Chupáčová, Jarmila Zbudilová, Marie Vidovičová. 

        Na fotografii chýba Ján Juračka.

75 roční:

Foto: horný rad zľava: Milan Lukáč, Anna Petrová

         dolný rad zľava: Oľga Ochodnická, Ing. Eva Bašná.

80 roční:

Foto: horný rad zľava: Mikuláš Masaryk, Jaroslav Juríček, Oľga Ďurišová

         dolný rad zľava: Otília Michalcová, Emília Pastorková, Pavla Breznická, Zdenka Srvátková.

85 roční:

Foto: horný rad zľava: Jozef Breznický, Rudolf Herák, Jozef Mitošinka

         dolný rad zľava: Helena Horná, Oľga Petrová, Katarína Križanová, Emília Jurčová.

90 roční:

Foto zľava: Mária Margetínová, Mária Kňazovčíková, Jozef Janiš, Agnesa Brumovská.

Nasledoval slávnostný prípitok od taktiež jubilujúceho starostu obce a všetci si s kalíškom v ruke zaspievali „Živio“.

Po oficiálnej časti, tak, ako to na oslavách býva zvykom sa podávala chutná večera aj kávička so zákuskom. Na počúvanie aj do tanca zahrala skupina Trend.

Potešilo nás, že na tanečný parket prišli aj jubilanti s vyšším vekom a užívali si tanečné kroky so svojimi priateľmi.

Záver oslavy patril spoločnému posedeniu a spomienkam na prežité roky. Každý z nás sa určite počas života zastavil na pár minút a premýšľal, ako ten čas rýchlo plynie. Pravda je, že veľa vecí v živote človeka sa dá zastaviť, avšak čas a roky nie. Preto sme veľmi radi, že sa v našej obci stalo milou tradíciou posedenie jubilujúcich občanov. Na pár chvíľ mali jubilanti pocit, že čas zastal a pri spomienkach sa dokonca vrátil o nejaký rok späť. Pribudajúce roky nie sú pre našich jubilantov dôvodom na nostalgické spomienky, práve naopak... obzreli sa späť na úspechy, ktoré dostali, i prácu, ktorú odviedli. Jubilanti odchádzali zo slávnostného posedenia s úsmevom na tvári a veľkou vďakou.

Veľká vďaka však patrí práve Vám milí jubilanti! Zaslúžite si veľkú pozornosť, lásku a úctu. Prajeme Vám všetkým, predovšetkým šťastie, životný elán, optimizmus, vytrvalosť a veselú myseľ, a to všetko podopreté pevným zdravím.

 

Poďakovanie za pripravenie milej oslavy patrí: starostovi obce Ing. Ľubomírovi Škriečkovi, Lucie Margetínovej, Alene Marčekovej, Jarmile Spačkovej, Bc. Eve Pavlíkovej, Jánovi Atalovi, Bc. Dominike Adamčiovej, Vladimírovi Juríčkovi, Daniele Hodulíkovej, pedagógom a žiakom zo SZUŠ, skupine Trend a všetkým, ktorí sa podieľali na posedení.

Zobraziť v: