Staršiu verziu webu nájdete TU.

Podvodníci pri sčítaní!

Obecný úrad Chocholná-Velčice na základe upozornenia polície žiada všetkých, ale najmä starších občanov o obozretnosť pri prebiehajúcom elektronickom sčítaní obyvateľov.

 

Prvá etapa sčítania prebieha od 15.2.2021 do 31.03.2021. Každý občan sa môže sčítať sám cez Internet. Ak to sám nedokáže, môže využiť pomoc svojich blízkych a známych.

Kto sa nesčíta v prvej etape sčítania sám, bude môcť od 1.4.2021 požiadať o asistované sčítanie (s pomocou určeného asistenta sčítania).

 

Asistované sčítanie má dve formy:

a) stacionárna forma: občan sa dostaví na kontaktné miesto (obecný úrad) a tu sa sčíta za pomoci asistenta sčítania. Návštevu za účelom sčítania je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na čísle 032/6539101 alebo 0907 714 672.

b) mobilná forma: občan z dôvodu hodného zreteľa (choroba, imobilita...) požiada o pomoc asistenta, a dohodne si s ním termín sčítania priamo v mieste bydliska občana, vo svojej domácnosti. V dohodnutom termíne mobilný asistent príde do domácnosti a tu vykoná sčítanie.

 

Asistované sčítanie v našej obci budú vykonávať iba dve určené osoby - zamestnankyne obecného úradu Alena Ružičková a Lucia Margetínová. Inými slovami: v našej obci nebude asistované sčítanie vykonávať nikto iný len 2 (dve) určené osoby - zamestnankyne obecného úradu Alena Ružičková a Lucia Margetínová. Nikto iný!!!

 

V tejto súvislosti upozorňujeme a prosíme všetkých Vás občanov:

1. je potrebné byť obozretný voči neznámym osobám, ktoré by Vám ponúkali telefonicky alebo osobne pomoc pri elektronickom alebo asistovanom sčítaní,

2. v prípad, že potrebujete pomoc pri elektronickom sčítaní, požiadajte o pomoc iba svojich príbuzných, príp. známych... teda osoby, ktoré dobre poznáte a dôverujete im. V žiadnom prípade nevpúšťajte do svojich príbytkov cudzie osoby, ktoré Vám ponúknu pomoc pri sčítaní,

3. ak vám takú službu predsa len niekto neznámy v našej obci ponúkne, takmer isto pôjde o podvodníka, ktorý sa vydáva za mobilného asistenta a predstiera pomoc obce pri asistovanom sčítaní za účelom vniknutia do Vašej domácnosti s cieľom Vás okradnúť. Inými slovami... je to zlodej,

V našej obci nebude asistované sčítanie vykonávať nikto iný len 2 (dve) určené osoby - zamestnankyne obecného úradu Alena Ružičková a Lucia Margetínová. A to až od 1.4. 2021,

4. mladších ľudí prosíme, aby na túto hrozbu upozornili svojich starších príbuzných, a tiež aby im pomohli pri sčítaní sa,

5. v prípade, že budete svedkom vyššie uvedeného konania Vám neznámych osôb, bezodkladne upozornite na túto skutočnosť políciu na tel. 158, alebo starostu obce tel. 0905 212 947.

Zobraziť v: