Staršiu verziu webu nájdete TU.

Oblastná výstava chovateľov (2021)

V dňoch 8.-10. októbra 2021 sa v okolí Domu kultúry Chocholná-Velčice stretli chovatelia z rôznych častí Slovenska. A nielen oni, priniesli so sebou svoje najlepšie chovateľské „kúsky“. Dôvodom ich návštevy bola Oblastná výstava chovateľov spojená so špeciálkou klubu králikov strieborných malých. Hlavným organizátorom výstavy boli opäť naši chovatelia, členovia ZO SZCH Chocholná-Velčice, ktorá v našej obci pôsobí už od roku 1957.

Pripraviť chovateľskú výstavu nie je jednoduché... už od stredy chovatelia pripravovali v okolí domu kultúry klietky pre zvieratá, podstielky, krmivo a všetko potrebné. Postupne sa klietky napĺňali rôznymi zvieratami: králikmi, holubmi aj hydinou.

Svoje exponáty vystavilo 18 organizácií (zoznam tu), 62 vystavovateľov. Za zmienku určite treba spomenúť, že najväčší počet zvierat vystavili naši chovatelia s počtom 97 kusov.

Chovateľstvo už nie je len spôsob, ako si zabezpečiť samozásobenie mäsom, ale stalo sa koníčkom mnohých ľudí. Starostlivosť o zvieratá rozvíja v ľuďoch záujem o prírodu. Chov zvieratka u detí formuje potrebné stránky osobnosti, ako je zodpovednosť a vytrvalosť. Teší nás, že záujem mladých chovateľov sa začala v miestnej organizácií zvyšovať oproti predchádzajúcim rokom. V súčasnosti má organizácia jedenástich mladých členov. Výstavu navštívili aj žiaci našej základnej školy (foto dolu) a deti materskej školy.

Chovatelia, ale aj bežní návštevníci si mohli zvieratá nielen pozrieť, ale aj kúpiť. Šťastie mohli skúsiť aj v tombole a vyhrať tak zviera alebo vecnú cenu. Výstavu prišlo pozrieť 126 platiacich návštevníkov, ktorí tak podporili našich chovateľov v chove domácich zvierat.  

Chovatelia však neprišli len ukázať svoje chovateľské unikáty, ale aj súťažiť. Súťažilo sa v piatich expozíciách: hrabavá hydina, vodná hydina, králiky, holuby a špeciálka klubu chovateľov strieborných malých. Jednotlivým plemenám udeľovali ich delegovaní posudzovatelia body a na základe získaných bodov určili organizátori jednotlivých víťazov. Posudzovali napríklad tvar tela, kondíciu, perie a ďalšie atribúty.

V nedeľu 10. októbra 2021 o 14:00 hod. nasledovalo vyhodnotenie tých najlepších tak, ako sa patrí... pri zvieratách. V úvode sa prihovoril k chovateľom predseda ZO SZCH Chocholná-Velčice Jozef Matejík, ktorý poďakoval všetkým chovateľom za ich účasť. Ku všetkým, ktorí vystavovali svoje zvieratá sa prihovoril aj starosta obce Ing. Ľubomír Škriečka. Vyzdvihol prácu našich chovateľov, poďakoval im za zorganizovanie úspešnej výstavy, aj keď museli dodržiavať určené opatrenia súvisiace s ochranou pred ochorením Covid-19 a všetkým poprial ďalšie chovateľské úspechy.

Nasledovalo odovzdávanie cien jednotlivým chovateľom pod vedením predsedu miestnej organizácie Jozefa Matejíka a tajomníka Juraja Miškecha. Všetky ocenenia nájdete pod článkom.

Celkovo bolo vystavených 443 zvierat... predovšetkým vďaka Vám naši chovatelia zo ZO SZCH Chocholná-Velčice, vašim rodinným príslušníkom a priateľom. Ďakujeme Vám za Vašu obetavú prácu, priateľskú atmosféru a v neposlednom rade aj za Vaše zvieratá, ktorými ste reprezentovali našu obec.

Všetkým oceneným, ale aj neoceneným patrí naše blahoželanie. Byť chovateľ nie je jednoduché, preto Vám milí chovatelia prajeme veľa síl a trpezlivosti pri chovoch vašich obľúbených zvierat.

Zobraziť v: