Staršiu verziu webu nájdete TU.

Obecná zabíjačka a fašiangová veselica 21. 02.

V utorok 21. februára 2023 bolo v našej obci veselo!

Obec Chocholná-Velčice, Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Chocholná-Velčice, DHZ z našej obce a mnohí nadšenci tohto podujatia pripravili pre občanov tradičnú Obecnú zabíjačku a fašiangovú veselicu.

 

Už od 6.00 hod. ráno sa v areáli obecného úradu vznášal dym z viacerých kotlíkov a prípravné práce boli v plnom prúde. Po dovoze živého prasaťa a dvoch bravčových polovičiek rozdelil úlohy šikovným pomocníkom hlavný mäsiar zabíjačky Viliam Hodulík a pustili sa do práce. Nasledovalo čistenie prasaťa od štetín, opalovanie, porcovanie...

Vďaka pracovnému nasadeniu, súdržnosti a ochote dobrovoľníkov sa postupne prasa zmenilo na chutné zabíjačkové špeciality ako klobásky, jaternice, tlačenky, fašírky, oškvarky, zabíjačkovú kašu a aj dve kotliny kapustnice.

Ženy sa tiež zvŕtali! Niektoré... v kuchyni pri príprave ingrediencii na výrobu mäsových výrobkov a rôznych špecialít na koštovku napríklad tradičných mozočkov s vajcom. Iné... v sále domu kultúry „kuchtili“ výborné šišky a langoše podľa vlastných receptúr. Napriek pracovnej vyťaženosti každého dobrovoľníka vládla dobrá nálada počas celej zabíjačky.

Návštevníci zabíjačky v priebehu dňa sledovali spracovanie prasaťa a výrobu zabíjačkových špecialít. A nielen to. „Finálne“ produkty tiež v danom čase aj ochutnávali. Samozrejme milé gazdinky ponúkali aj šišky a langoše.

Tie potešili aj žiakov našej základnej školy. Po návrate z fašiangového sprievodu centrom obce pokračovali s pani učiteľkami v dome kultúry zábavou na karnevale v karnevalových kostýmoch a maskách.

Na priebeh zabíjačky prišli pozrieť aj tí najmenší a najzvedavejší... deti z materskej školy.

Od 16.00 hod.  prechádzal našou obcou kočiš s „rebriňákom“ plným fašiangových masiek. Šašo, vlk, vodník a ďalší pozývali v sprievode harmoniky, spevu a dobrej nálady občanov na večernú fašiangovú veselicu, ktorá bude u nás večer v „kulturáku“. "Na známosť sa všetkým dáva, že od 19 hodiny bude u nás fašiangová veselica pravá..."

Po celodennej práci sa od 19.00 hod. začalo hodovať a zabávať na fašiangovej veselici. Všetci dobrovoľníci, ktorí počas dňa pomáhali pri zabíjačke, dostali ako malé poďakovanie od obecného úradu čestnú vstupenku. Vstup zdarma mali aj návštevníci v maskách. Tri najkrajšie si odniesli aj chutný zabíjačkový tanier a pravú domácu masť. Prvé miesto získala maska „Lekársky tím“ (foto dolu). Druhé miesto Captain Morgan a tretie miesto obsadil Pat a Mat.

Aby boli plné stoly chutných zabíjačkových dobrôt pripravených počas dňa, o to sa postarali ochotné a milé žienky odeté v našich krojoch. Podávala sa kapustnica, všetky zabíjačkové výrobky aj šišky.

Dobrú náladu a výbornú muziku doniesla aj HS Radovanka, pri ktorej sa fašiangujúci zabávali až do 23.30.

Potom sa návštevníci spoločne so speváckou skupinou Studienka rozlúčili s fašiangovým obdobím prostredníctvom kultúrneho programu. V tichosti, úcte a v „smútku“ sa pochovala basa.

Nastal čas 40-dňového pôstu...čas pokánia. Skončí sa na Veľký piatok pred Veľkou nocou.

 

V mene obce ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, že sme sa s fašiangami rozlúčili, tak ako sa patrí... zabíjačkou, hodovaním, zabávaním a na záver pochovaním basy.

 

O to sa zaslúžil ochotný kolektív ľudí:

- mäsiari, majstri, pomocníci pri spracúvaní prasiat,

- pracovníci obecného úradu

- kultúrna komisia obce

- ženy pripravujúce šišky, langoše

- kuchárky zo škôlky

- ženy, ktoré pomáhali v kuchyni

- obslužný personál

- DHZ Chocholná-Velčice

- Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Chocholná-Velčice

- tím fašiangových masiek  s kočišom pozývajúci občanov na veselicu

- spevácka skupina Studienka

- ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice

- Roľnícke družstvo podielnikov

... ĎAKUJEME!

Zobraziť v: