Staršiu verziu webu nájdete TU.

Matrika

vystavenie úmrtného listu

Potrebné doklady:

  • list o prehliade mŕtveho (vystavuje lekár)
  • občiansky preukaz zomretého/tej

Vybavuje: matrika OcÚ Drietoma
Kontakt: 032/64 99 224
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku

uzavretie manželstva

K spísaniu žiadosti o uzavretie manželstva je potrebná prítomnosť oboch snúbencov.

Potrebné doklady:

  • občianske preukazy
  • rodné listy (v prípade rozvedeného/nej - právoplatný rozsudok o rozvode, v prípade vdovca/vdovy úmrtný list manžela/manželky

Vybavuje: matrika OcÚ Drietoma
Kontakt: 032/64 99 224
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku

 

zápis novorodenca, vystavenie rodného listu

Vybavuje matričný úrad v mieste nemocnice alebo miesta kde sa dieťa narodilo.

(Napr. zápis novorodenca narodeného v trenčianskej nemocnici vybavuje matričný úrad v Trenčíne.)