Staršiu verziu webu nájdete TU.

Máte sťažnosti k optike?

Testovanie COVID-19 za nami... prichádza na radu iná pliaga... a tou sú terénne úpravy narušeného terénu v súvislosti s výstavbou optickej siete v našej obci. Konečne sa zdá, že investor zabezpečí spätnú úpravu prekopaných ciest a chodníkov, vjazdov do dvorov, trávnikov a podobne a uvedie ich do "pôvodného " stavu. Mal by tak urobiť v najbližšej dobe.... už na tom pracuje.

 

Žiadajú sa všetci tí majitelia, ktorým boli narušené pri pokládke optických vedení ich spevnené plochy alebo časti pozemkov, aby si vo vlastnom záujme dozreli na kvalitu vykonaných prác a dohodli si s dodávateľom, ktorého pracovníci sa aktuálne pohybujú v obci, ako majú byť práce vykonané... aká je požiadavka majiteľa na spätnú úpravu terénu.
Svoje konkrétne požiadavky môžete prípadne oznámiť starostovi obce, tel. 0905 212 947.

Urobte tak čo najskôr, lebo po ukončení prác bude už reklamácia týchto prác komplikovanejšia.

 

Tiež informujeme:

 

a) aktuálne sa riešia v časti obce hlavné rozvody optickej siete po verejných priestranstvách. Po ich ukončení by mali záujemci o optické pripojenie požiadať Slovak Telekom o túto službu, a po jej objednaní sa k záujemcovi dostavia poverení pracovníci a pripojenie zrealizujú (výkopy, uloženie vedení, zafúknutie optického vlákna do trubičiek, inštalácia hardware a software...). O tom, kedy bude možné si túto službu objednať, budeme občanov informovať.

 

b) výstavba optickej siete do ďalších častí našej obce bude pokračovať vo vhodných poveternostných podmienkach.

 

Zobraziť v: