Staršiu verziu webu nájdete TU.

KORONA: neprehliadnite!

V súvislosti s hrozbou ochorenia COVID-19, spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2, vydal starosta obce  pondelok 12.10.2020 príkaz č. 02/2020, ktorým prikázal uskutočnenie zoznamu opatrení v záujme preventívnej ochrany pracovníkov obce a obyvateľov v obci Chocholná-Velčice. Z prijatých opatrení vyberáme:

 1. zabezpečiť nákup automatických dezinfekčných stojanov na dezinfekciu rúk pri vstupe do priestoru obecného úradu a Domu kultúry Chocholná-Velčice,
 2. zabezpečiť dostatočné množstvo dezinfekčných prostriedkov, ochranných štítov a pevných masiek na tvár pre pracovníkov obecného úradu, antibakteriálnych gélov na ruky a ochranných štítov pre individuálne použitie pracovníkmi obce a členmi Hasičského zboru Chocholná-Velčice pri mimoriadnych situáciách,  
 3. zabezpečiť nákup jednorazových ochranných rukavíc, určených pre osoby vstupujúce do priestoru obecného úradu, ktorých prítomnosť si bude vyžadovať fyzický kontakt rukami,  
 4. zabezpečiť nákup vhodných dezinfekčných prostriedkov na dezinfekciu budovy obecného úradu a ostatných verejných budov obce, vykonávať pravidelnú dezinfekciu priestorov obecného úradu a ostatných verejných budov vo vlastníctve a správe obce (min. 1 x denne a podľa potreby),
 5. ukončiť všetky aktivity verejnosti v nasledovných objektoch v majetku i správe obce
 1. obecný úrad - zasadacie miestnosti,                      zodpovedný starosta obce
 2. Dom kultúry Chocholná-Velčice,                         zodpovedná Margetínová Lucia
 3. Dom kultúry Chocholná-Velčice - knižnica,           zodpovedná Špačková Jarmila
 4. Dom kultúry Chocholná-Velčice - posilňovňa,           zodpovedný: Blažej Ľubomír
 5. Hasičská zbrojnica Chocholná-Velčice: zasadačka, zodpovedný Červeňan Martin
 6. Hasičská zbrojnica Chocholná-Velčice: sauna,          zodpovedná Adamčiová Dominika

Vybraným zamestnancom obce bola nariadená práca z domu (tzv. home office), z ktorého dôvodu bude obecný úrad fungovať v obmedzenom režime. Žiadame všetkých občanov, aby obecný úrad navštevovali iba v nevyhnutných prípadoch. Pred osobnou návštevou doporučujeme uprednostniť telefonický alebo e-mailový kontakt!!! Z uvedených dôvodov nebude na úrade v pracovnej dobe stále prítomný pracovník pre stavebné činnosti. Ten bude pre prípadné osobné konzultácie prítomný na obecnom úrade vždy iba v pondelok od 11:00 do 19:00.

 

Žiadame i týmto spôsobom všetkých občanov, aby sa dôsledne riadili pokynmi a usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva - hlavného hygienika v súvislosti s ochorením COVID-19.

Pre Vašu osobnú ochranu, ako aj ochranu ľudí vo Vašom okolí, dodržujte yásady zodpovedného sa správania a hygieny v súvislosti so šírením koronavírusu Covid-19: venujte v tomto období zvýšenú pozornosť hygienickej prevencii, to znamená:

 1. vyhýbajte sa väčším skupinám ľudí alebo masovejším aktivitám; ak sa s ohľadom na potrebnú aktivitu nemôžete vyhnúť väčším skupinám, venujte zvýšenú pozornosť ostatným odporúčaniam nižšie,
 2. snažte sa zachovávať si od ostatných ľudí, s ktorými prichádzate do styku, priestorový odstup min. 1 m (odporúča sa odstup 1 –2 metre ako bezpečná zóna na zabránenie prenosu aj pre prípady, keď nie sú viditeľné vonkajšie príznaky ochorenia druhej osoby),
 3. ak je to možné, snažte sa vyhýbať fyzickému kontaktu s inýmiľuďmi –konkrétne napr. na privítanie nepodávať ruku,
 4. zvýšte pozornosť hygiene rúk –odporúča sa buď zvýšiť pravidelnosť afrekvenciu umývania rúk (v takom prípade je potrebné umývať si ruky mydlom po dobu minimálne 20 –30 sekúnd, aby umytie bolo efektívne– v prílohe posielame leták sinformáciou oefektívnom umývaní rúk), alebo pravidelne používať dezinfekčné gély alebo iné prostriedky na ruky s obsahom alkoholu,
 5. minimalizujte dotýkanie sa očí, úst a nosa rukami na nevyhnutné minimum, a aj to, len ak máte práve očistené ruky (aj keď sa Vám môže zdať, že sa rukami nedotýkate tváre, podvedome to väčšina ľudí robí veľmi často); taktiež dávajte pozor pri jedle, aby ste nečistými rukami nedávali jedlo do úst,
 6. ak si potrebujete odkašľať alebo kýchnuť, zakryte si nos aj ústa, a to vnútornou časťou ohnutéholakťa alebo vreckovkou (ak si zakryjete v rýchlosti nos aústa dlaňou, umyte si bezprostredne ruky, aby ste nešírili vírusy abaktérie ďalej dotykom rôznych plôch),
 7. ak sa cítite choro (napr. pocit prechladnutia), zostaňte doma a vyhýbajte sa kontaktu s inými ľuďmi; ak je nevyhnutné, aby ste z nejakého dôvodu naozaj museli prísť do kontaktu s inými osobami, odporúčame, aby ste si zachovávali priestorový odstup, nosili rúšku, prípadne aby ste mali zakrytý nos a ústa – znižujete tak spôsob prenosu Vašej choroby kvapôčkovou cestou); ak máte horúčku, kašlete a ťažko sa Vám dýcha, vyhľadajte lekársku pomoc;
 8. ak ste boli v období predchádzajúcich 14 dní v krajine/oblasti, kde sa vyskytujú nové potvrdené prípady koronavírusu Covid-19, a v období uvedených 14 dní na sebe spozorujete príznaky podobné prechladnutiu alebo chrípke (kašeľ,horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov), alebo ak sa aktuálne nachádzate v krajine, kde sa tento vírus vyskytol, kontaktujte lekára, aby vyhodnotil situáciu a informoval Vás o prípadnej potrebe ďalšieho postupu, v prípade závažných komplikácií, ako horúčka, vážne dýchacie problémy a pod., kontaktujte zdravotnú pohotovosť alebo rýchlu zdravotnú službu. POZOR: v prípadoch uvedených v tomto bode sa riaďte pokynmi národných autorít, spravidla to bude znamenať, že nechoďte k lekárovi alebo do nemocnice osobne, ale vždy vopred kontaktujte lekárov telefonicky a riaďte sa ich pokynmi.
Zobraziť v: