Staršiu verziu webu nájdete TU.

Koncert žiakov SZUŠ

Už je to pekných pár rokov čo sa naša obec snažila poskytnúť predovšetkým deťom a mládeži možnosť hudobne sa vzdelávať priamo v našej obci. Žiaľ... bez dlhodobého úspechu.

 

Preto keď pred rokom Mgr. Vladimír Ďatelinka, zriaďovateľ a riaditeľ SZUŠ Omšenie, ponúkol obci možnosť zriadiť aj u nás súkromnú umeleckú školu, obecné zastupiteľstvo bez váhania zriadenie školy jednohlasne podporilo. Ešte ako žiaci ZUŠ v Omšení začali do našej školy dochádzať za svojimi učiteľmi cca tridsiati žiaci z našej obce a okolia. Mgr. Ďatelinka neúnavne prekonal všetky prekážky a od školského roku 2021/22 už bude v našej škole fungovať samostatná Súkromná základná umelecká škola Chocholná-Velčice.

 

Súkromná základná umelecká škola, Chocholná-Velčice vzniká 1. 9. 2021, kedy bola na základe rozhodnutia ministerstva školstva zaradená do siete škôl. Zakladateľom školy sú Vladimír Ďatelinka a Terezka Ďatelinková. Škola poskytuje umelecké vzdelanie deťom v obciach okolo Chocholnej-Velčíc.

 

Škola má zriadené 3 odbory: hudobný, výtvarný a tanečný. V hudobnom odbore ponúka vyučovanie na nástrojoch: zobcová a priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka, klavír, keyboard, spev, akordeón, heligónka, bicie nástroje, gitara.

Viac sa o škole dozviete tu: https://www.hudobnaskolachocholna.sk/, kde nájdete aj prihlášku, ak chcete prihlásiť svoje dieťa do školy... ešte aj od septembra 2021.

 

Vďaka možnosti vzdelávať sa ako žiaci SZUŠ Omšenie sa ešte len vznikajúca škola už mohla pochváliť svojimi šikovnými žiakmi. Na koncerte v Parku slobody (v Suchej...) v pondelok 28.6.2021 sa predstavili divákom žiaci hudobného odboru, ktorí prítomným zaspievali (foto dolu-zľava: Karin Masaryková, Timea Jančová)  a zahrali na trúbke, klavíri, gitare a harmonike. 

Sebastian Kallo, Simon Petrech, Terézia Tunegová, Lukáš Hošták, Alex Viktor Václav, Martina Červeňanová, Milan Bulko, Tatiana Gabrhelová, Táňa Chorvátová, Terézia Kulichová, Vanessa Masaryková, Roman Tunega, Natália Šprtlová, Matúš Matejík, Karin Masaryková, Timea Jančová, Marko Kallo (foto dolu-vľavo) a Ondrej Marušinec pod vedením svojich pedagógov ukázali mnohopočetnému vďačnému publiku, čo sa za rok naučili. Niekedy nesmelé tóny... ale už jasný výsledok usilovnej práce žiakov a ich učiteľov, za ktorý si zaslúžia náš obdiv.

Naše veľké poďakovanie patrí Vladimírovi (foto dolu-vpravo) a Terezke (posledná foto) Ďatelinkovým nielen za zriadenie našej novej školy, ale predovšetkým za nádej, s ktorou môžme očakávať rozvoj hudobného vzdelávania našich obyvateľov, najmä detí a mládeže.

 

Zobraziť v: