Staršiu verziu webu nájdete TU.

Hviezdoslavov Kubín aj v našej škole

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.

Viac tu: https://sk.wikipedia.org/wiki/Hviezdoslavov_Kub%C3%ADn alebo tu: https://www.nocka.sk/sutaze-a.../hviezdoslavov-kubin/

 

Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy I. kategórie sa v našej škole konalo v utorok 31.1.2023 dopoludnia. V hľadisku Domu kultúry Chocholná-Velčice ako diváci sedeli žiaci materskej školy, ale i mnohí rodičia aj starí rodičia. Na javisku sa postupne striedali všetci súťažiaci s prednesom básní podľa svojho výberu. Hodnotiaca komisia, zložená z učiteliek školy, pozorne sledovala výkony jednotlivých súťažiacich. Každý z malých rétorov si tak skúsil svoju trému na javisku, porota však musela vybrať troch najlepších.

 

Tretie miesto obsadil Tomáš Masaryk, druhé Karin Hoštáková, a prvé miesto a postup do vyššieho kola získala Tatiana Gabrhelová (foto dolu).

Všetkým deťom patrí náš obdiv za smelosť pri prvých krokoch na doskách, ktoré znamenajú svet, učiteľskému zboru vedenému riaditeľkou školy Mgr. Luciou Čupkovou Šandorovou poďakovanie za starostlivosť o naše deti.

Zobraziť v: