Staršiu verziu webu nájdete TU.

DEŇ ZEME

Niečo málo z gréckej mytológie: bohyňa Gaia je personifikácia Matky Zeme, je to bohyňa Matka, ktorá vstala z Chaosu a porodila najskôr Ourana a v spojení s ním sa potom stala matkou Titanov. Moderná mytológia pozná tzv. teóriu Gaia, ktorá chápe planétu Zem a jej biosféru ako Gaiu, jediný ucelený superorganizmus regulujúci podmienky svojej vlastnej existencie. Čím je pre nás a pre množstvo iných foriem života naša spoločná Matka Zem - GAIA, to vieme bez pochýb všetci.

 

No koľkí z nás sa tomu primerane správame? A naopak, koľkí sme sa jej odcudzili natoľko, že je ľahostajné, čo sa s ňou a na nej deje, pokiaľ sa sami necítime obmedzovaní, až ohrození?

 

Deň Zeme, 22. apríl je príležitosťou nielen si pripomenúť jej dôležitosť, ale aj niečo málo urobiť aspoň pre čistotu nášho najbližšieho okolia, ktoré máme tú česť nazývať svojim domovom.

 

V sobotu 23. apríla 2022 sa na výzvu z obecného úradu zapojili do spoločnej dobrovoľníckej akcie čistenia a upratovania vo svojej obci viacerí naši občania. Priložili "ruku k dielu (svoju)" a ukázali, že nielen celosvetové problémy, ale aj životné prostredie v ich blízkom okolí im nie je ľahostajné.

 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa v sobotu dopoludnia zapojili do tejto akcie:

Cintorín a poľná cesta vo Velčiciach: Kubis Michal, Kútny Miroslav, Lukáč Milan, Lukáčová Eva, Ondris Miroslav, Surovský Jaroslav, Šimko Jaroslav, Vanek Ján, Vaneková Miroslava.

Jaroslav Surovský a Michal Kubis na cintoríne

Eva Lukáčová pri čistení na poľnej ceste

Lesík pod cestou a cesta z Trebiene k minerálnemu prameňu vo Velčiciach: Homolová Lucia a dcérka Natália.

Park Slobody: Hrabovská Anna, Horňák Peter, Horňáková Katarína, Horňáková Kristína (foto dolu - zľava) a Miroslav Švacho.

Okolie futbalového ihriska a jarok pod Duranom vyčistili najmä deti z futbalového oddielu Sokol FC Chocholná-Velčice: Barinyová Nela Sofia, Beták Boris, Bulko Milan, Hošták Lukáš, Kulichová Tereza, Lackovičová Ema, Liška Dominik, Liška Filip, Machara Matej, Nemeček Michal, Petrová Nikola, Stanko Lukáš, Tulpík Klarisa a tréner Tulpík Juraj, ďalej Margetín Peter, Stanková Lucia a Nemečková Helena.

Okolie cesty od konca obce do doliny až po bývalú školu na Kykuli vyčistili členovia Poľovníckeho združenia Sokolí kameň: Adamčí Ľubomír, Arbet Ján, Arbet Peter, Balaj Filip, Bartal Peter, Červeňan Martin, Červeňan Samuel, Červeňanová Martina, Ďurikovič Slavomír, Ďuriš Rudolf, Ďuriška Štefan, Hano Jozef, Chovanec Ľuboš, Janiš Jaroslav, Kakody Matúš, Kakody Robert, Kakody Šimon, Kvasnica Peter, Masaryk Viliam, Minárech Ján, Minárik Andrej, Mordin Martin, Opát Peter, Šmahel Vladimír, Vanek Jakub, Vanek Ján, Žitňák Michal, pomohli aj Kňazovčík Pavol, Kňazovčíková Gabriela a jej vnučka.

brigádnici Poľovníckeho združenia Sokolí kameň

Okolie cesty a kaplnky v Malej Chocholnej: Beránková Júlia, Beránková Marcela, Komáromy Štefan, Komáromyová Eva, Lukša Josef, Lukšová Marcela, Mitošinková Zuzana, Mizerák Martin, Mizeráková Henrieta, Pupiš Zdenko a Pupišová Zlata.

Organizačné zabezpečenie: Markéta Margetínová, Jarmila Spačková, Lucia Margetínová, Ján Antala, Peter Štefanec a Ing. Ľubomír Škriečka.

Záverom prosíme všetkých v našej obci: nezabúdajte, že je nielen dôležité upratať a urobiť poriadok vo svojom okolí, ale ešte dôležitejšie je poriadok aj udržiavať!

Zobraziť v: