Staršiu verziu webu nájdete TU.

Deň učiteľov 2022

S prvými jarnými kvetmi si dňa 28. 3. pripomíname odkaz velikána pedagogiky Jána Ámosa Komenského, ktorý bol hlboko presvedčený, že dobrá škola robí človeka lepším. Vraciame sa k jeho myšlienke a vzdávame hold jednému z najušľachtilejších povolaní... povolaniu učiteľ.

 

Dobrý učiteľ je múdry, spravodlivý, tvorivý, čestný, obetavý, schopný načúvať žiakom, chápať ich a pomôcť im. Spolupracuje s rodinou, buduje kladné medziľudské vzťahy. Dobrý pedagóg je nielen učiteľom, ale zároveň psychológom, lekárom, druhým „rodičom“ i priateľom s láskavým srdcom zanieteným pre svoju prácu.

 

Práve preto bol pondelok 28. 3. 2022 dňom poďakovania našim pedagógom... Pri príležitosti Dňa učiteľov pozvali pracovníci obecného úradu do domu kultúry našej obce pedagogických pracovníkov zo ZŠ s MŠ a rovnako aj zo SZÚŠ Chocholná-Velčice.

Pozvanie prijali zo ZŠ s MŠ pani učiteľky:

1. Bc. Martina Ďurišová

2. PaedDr. Alena Lea Ilenčíková

3. Gabriela Kotrhová

4. Ing. Martina Kubínová

5. Antónia Maradíková

6. Mgr. Marcela Mikulová

7. Mgr. Andrea Weier

 

Zo Súkromnej základnej umelecej školy Chocholná-Velčice pozvanie prijali:

1. Mgr. Vladimír Ďatelinka

2. Terézia Ďatelinková

3. Tomáš Martinek

4. Michal Rehák

5. Mgr. Sabína Schubertová

6. Mgr. Veronika Švajdová

 

Ospravedlnili sa:

1. Ľubica Petrová (MŠ)

2. Mgr. Lucia Čupková Šandorová (ZŠ)

3. Ľudmila Chrastinová (SZUŠ)

4. Tomáš Jurica (SZUŠ)

5. Bc. Mariana Nersesjan (SZUŠ)

 

Slávnostné popoludnie prítomným spríjemnili žiaci našej SZÚŠ. Po úvodnom slove Lucie Margetínovej sa v prvom vstupe predstavili Dominika Bulková s učiteľom Michalom Rehákom so skladbou Sussi polka, ako druhá zaspievala pieseň Maličká som Eliška Sádecká a nakoniec prvého vstupu šikovnými prstami rozozvučili svoje heligóny Natália Šprtlová, Táňa Chorvátová, Martina Červeňanová, Andrej Kuchta a Michal Rehák, (foto dolu-zľava), ktorí „oslávencom“ zahrali skladbu Mám ja hrušku.

To, čo sa v umeleckej škole naučili predviedli šikovné deti aj v druhom vstupe. Spolu s učiteľom Michalom Rehákom zahrali skladbu Am Walzer na akordeóne Vanesa Masaryková, Lea Macharová a Adrián Minárech. Ako druhý sa predstavili Milan Sádecký a Marko Kallo hrou na trúbke (foto dolu-sprava). A napokon sa ani  Roman Tunega nenechal zahanbiť. O tom, že má hudobné nadanie presvedčil prítomných hrou na akordeón Der Clown polkou, ktorú predviedol s učiteľom Michalom Rehákom.

Vystupujúce deti prišli podporiť aj ich rodičia. Po náročnej dobe plnej obmedzení boli radi, že môžu svoju ratolesť vidieť, ako hudobne „rastie“.

Prítomným pedagógom sa prihovoril a ich prácu vyzdvihol i starosta obce Ing. Ľubomír Škriečka (foto dolu). Vo svojom príhovore im vyjadril úctu a poďakovanie za ich náročnú a obetavú prácu, ktorou prispievajú k rozvoju poznania a vychovávaniu nových generácií.

Milí hostia mali určite radosť aj pri pohľade na bývalú žiačku Teréziu Kulichovú (foto dolu), ktorá sa im s najväčšou láskou prišla prihovoriť básňou.

Pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov pripojili k svojim menám do pamätnej knihy prítomní pedagogickí pracovníci svoje podpisy a prijali od starostu obce poďakovanie s kvietkom jari a malým darčekom k ich sviatku. Foto dolu... podpisujúca pani riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Alena Lea Ilenčíková.

V treťom záverečnom vstupe detí zo SZÚŠ zaspievala Rebeka Ondračková pieseň Žalo dievča žalo trávu. Skladbu Pre Elišku od Ludviga van Beethovena zahrala na gitare Terézia Tunegová (foto dolu) a Severní Vítr zahrali heligonkári Andrej Kuchta, Natália Šprtlová, Táňa Chorvátová, Martina Červeňanová a Michal Rehák.

Riaditeľ SZÚŠ Chocholná-Velčice Mgr. Vladimír Ďatelinka (foto dolu) poďakoval deťom, rodičom aj obecnému úradu za spoluprácu a príležitosť, kedy sa ich žiaci mohli prezentovať svojim vystúpením.

My želáme našim pedagógom:

„Umenie žiť – spoznávať slzy nielen vo svojich očiach, pocítiť úsmev nielen na svojich perách, pozerať a vidieť, počúvať a počuť“. Ak sa vám podarí uplatniť zmysel týchto slov, budete mať iste pocit šťastia nielen vy, ale predovšetkým tí, ktorých učíte a vychovávate. Všetkým vám zo srdca prajeme, aby sa vám to darilo.

K tomu vám želáme v mene žiakov, ich rodičov, obecnej samosprávy i v mene obce veľa zdravia, pracovného elánu, tvorivých síl a životného optimizmu.

 

Po oficiálnej časti osláv poďakovala Lucia Margetínová žiakom za ich krásne vystúpenie, ich  učiteľom a v neposlednom rade pánovi riaditeľovi SZÚŠ Chocholná-Velčice Mgr. Vladimírovi Ďatelinkovi za jeho ochotu a spoluprácu. Následne prítomní učitelia a učiteľky prijali pozvanie na malé posedenie s občerstvením.

Zobraziť v: