Staršiu verziu webu nájdete TU.

Darčeky našim najmenším

Už skoro dva roky nás život núti žiť v situácii, pre ktorú ani slovenské pomenovanie nemáme... už dva roky žijeme lockdown... mäkký či tvrdý... ale stále v obmedzeniach, ktoré nám majú pomôcť poraziť pandémiu koronavírusu. Súčasne nás život motivuje vymýšľať nové spôsoby, ako túto nepríjemnú dobu prežiť a nezabudnúť žiť.

 

Aj na obecnom úrade nás situácia núti meniť rôzne doterajšie zvyky a spôsoby nášho žitia. Niektoré sme museli úplne opustiť, niektoré obmedziť a niektoré pozmeniť. I milý zvyk vítania novonarodených detí v obradnej miestnosti obecného úradu sme museli odložiť na "lepšie" časy.

 

Lenže... časy sa nelepšia a novonarodeným deťom pomaly pribúdajú mesiace i rôčky... pomaly aj do škôlky začnú chodiť. A tak si situácia vyžiadala zmenu: osobné stretnutia nahradili list a malá pozornosť pre našich najmenších. Pracovníci obce priniesli do rodín originálne krabice, v ktorých bol uložený list pre rodičov a malý darček s dekou, na ktorej bolo vyšité "Vítame Ťa v Chocholnej-Velčiciach".

Naši "noví" a najmenší spoluobčania, ktorým bol odovzdaný darček:

  Meno a priezvisko   Meno a priezvisko
1. Miroslav Jastrabík 18. Annamária Švikruhová
 2.  Ján Papčo 19. Theo Machnič
3. Maroš Jurek 20. Maxim Pikna
4. Patrik Surovský 21. Adam Beták
5. Matej Kozárec 22. Damián Mlčúch
6. Marek Kováčik 23. Lukáš Masaryk
7. Maxim Michalec 24. Paula Drabant
8. Teodor Machara 25. Bianka Radosová
9. Timotej Homola 26. Timea Laššová
10. Ján Vlček 27. Agatha Algayer
11. Juraj Janiš 28. Anna Papčová
12. Ema Ďurišová 29. Nina Zbudilová
13. Anna Mária Rakovanová 30. Katarína Siváková
14. Timea Juríčková 31. Ema Kubisová
15.  Emily Štarke 32. Magdaléna Habánková
16. Liliana Breznická 33. Kristína Bališová
17. Katarína Sýkorová    

 

Aspoň takýmto spôsobom popriala naša obec 33 rodinám k narodeniu dieťaťa a prijala účasť na ich rodinnom šťastí.

 

Komu česť tomu česť... celé to vymyslela Lucia Margetínová, grafika je dielom Mgr.art. Zuzany Škriečkovej, a krabičky vyrobila naša miestna spoločnosť PROLIGA s.r.o. Ďakujeme.

Zobraziť v: