Staršiu verziu webu nájdete TU.

Ďakujeme za vaše dary!

Wikipédia píše... humanita (lat.) je ľudskosť. Humanita je poklad a vymoženosť všetkých ľudských snáh a zároveň aj umením ľudského rodu. Výchova k humanite je dielom, v ktorom treba neustále pokračovať, ak nechceme upadnúť späť do hrubej zvierackosti a brutality.

 

V oblasti rozvoja humanity napísala svoju novú kapitolu aj naša obec Chocholná-Velčice: v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Chocholná-Velčice vypočula výzvu Trenčianskeho samosprávneho kraja a zorganizovala mimoriadnu humanitárnu zbierku základného materiálu, potrebného pre materiálne zabezpečenie odídencov z Ukrajiny, ktorí budú ubytovaní v zariadeniach TSK.

 

Predstavitelia obce i hasičského zboru sa obrátili s prosbou na obyvateľstvo o poskytnutie zdravotníckeho materiálu, hygienických potrieb, posteľnej bielizne a trvanlivých potravín. V dňoch od 9. do 13. marca 2022 mohli občania priniesť darované veci osobne do domu kultúry, alebo využiť zbierku „od domu k domu“, ktorú v obci 2x zabezpečili naši hasiči so svojimi vozidlami.

Môžeme s radosťou konštatovať, že ľudia v našej obci nezostali ľahostajní a v tejto neľahkej situácii prispeli do zbierky podľa svojich možností. Bolo potrebné väčšie nákladné vozidlo, aby zozbieraný materiál odviezlo do obce Lednické Rovne, kde budú v zariadení TSK ubytovaní utečenci z Ukrajiny.

Výsledok humanitárnej zbierky je nielen prejavom individuálnej ľudskosti obyvateľov našej obce, ale predovšetkým ukážkou sily nášho obecného spoločenstva.

Poskytnutie materiálu, zorganizované našou obcou, je tak prejavom našej ľudskej spolupatričnosti a pomoci všetkým ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej núdzi a sú na úteku pred nespravodlivou vojnou na Ukrajine.

 

Vám neznámym darcom patrí poďakovanie za všetky dary, ktorými ste prispeli do tejto zbierky, za Váš prejav ľudskosti, súcitu a spolupatričnosti s utrpením ľudí na Ukrajine. Poďakovanie patrí aj našim hasičom, ktorí opäť preukázali, že sú nielen pripravení, ale aj ochotní pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi a biede. Tiež ďakujeme P.A. za poskytnutie dodávkového vozidla na zber veci po obci.

Zobraziť v: