Staršiu verziu webu nájdete TU.

Ďakujeme za matku ZEM

Obec Chocholná-Velčice pripravuje každoročne pri príležitosti Dňa Zeme akciu, pri ktorej si spoločne vyčistíme verejné priestranstvá a okolie našej obce. Vzhľadom na aktuálne opatrenia súvisiace s pandémiou nebolo možné akciu zorganizovať tak, ako to býva zvykom spoločne. V období od 17.4. do 30.4.2021. obec Chocholná-Velčice však vyhlásila výzvu k vyčisteniu okolia našej obce, do ktorej sa mohol zapojiť každý jeden z nás individuálne alebo so svojou rodinou. Výzvu prijali nielen rodiny, ale aj spoločenské organizácie a základná škola s materskou školou.

 

V Chocholnianskej doline a poľovnom revíre Sokolí kameň vyzbierali a vyseparovali odpad od časti Podhradie popri ceste až po štátnu hranicu s Českou republikou naši poľovníci z Poľovníckeho združenia Sokolí kameň. Na dobrovoľnej akcií sa zúčastnilo 14 členov a 1 čakateľ na členstvo. Brigády sa zúčastnili aj možní nástupcovia svojich otcov poľovníkov Vanek Jakub a Tunega Roman ml.

Oba minerálne pramene aj vynovenú autobusovú čakáreň v lokalite Tlstá hora vyčistili a „oslobodili“ od odpadu pracovníci obecného úradu. V súčasnosti sa pracuje v areály kyselky na obnovení prístrešku, aj úprave prístupu k minerálnemu prameňu.

Svoj voľný čas obetovala pre skrášlenie nášho okolia aj spevácka skupina Studienka. V sprievode harmoniky Jaroslava Surovského v dobrej nálade vyčistili priestory a okolie Parku slobody.

Veľkú pozornosť si zaslúžia aj žiaci našej základnej školy a deti materskej školy, ktoré sa spolu s pani učiteľkami zapojili do výzvy. Je veľmi dôležité u detí rozvíjať kladný vzťah k prírode, ktorý sa považuje za základ environmentálnej výchovy i rozvoja osobnosti. Ich malé ruky vyzbierali odpad okolo cesty k RDP Chocholná-Velčice až po potok pri koľajniciach. Šikovní škôlkári aj školáci v priebehu krátkej chvíle vyzbierali a vyseparovali odpad rôzneho druhu: plasty, sklenené fľaše, koberce, plechovky, aj plienky. Bolo ho toľko, že o odvoz museli požiadať pracovníka obecného úradu. Počas akcie bolo otázok pre učiteľky veru neúrekom. Ich zvedavosť učiteľkám však neprekážala. Veď aj vďaka tejto aktivite deti prírodu spoznávajú a zároveň ju aj bránia a ochraňujú.

Aj mnohí rodičia z našej obce podnecujú svoje deti ku kladnému vzťahu k prírode a k jej ochrane. Fotografie z ich dobrovoľnej činnosti, kde sa spoločne s deťmi zapojili do výzvy obce sú toho dôkazom. Rodina Matejičková so Samuelom Spačkom (foto dolu) vyčistili cestu na futbalové ihrisko aj priľahlí járok.

Odpad v okolí kaplnky v Malej Chocholnej zobrali pod svoje „krídla“ trojičky Tamara, Diana a Nina Minárechové spoločne s bratom Adrianom.

Aj pri hlavnej ceste v Malej Chocholnej rastie mladý ochranca prírody. Jakub Janiš spoločne so svojimi rodičmi Zuzanou a Jakubom vyčistili okolie od č. d. 71 až po č. d. 76.

Malou odmenou pre všetkých, ktorí sa zapojili do výzvy a poslali fotografiu z činnosti, bol darčekový balíček od obecného úradu. Deti a žiakov ZŠ s MŠ potešila malá sladkosť.

Obec Chocholná-Velčice srdečne ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do výzvy ku Dňu Zeme.

 

Skončila sa výzva, ale neskončila sa povinnosť každého jedného z nás chrániť si prírodu...

Mnoho ľudí si vo svojom živote chránia veci, ktoré si môžu kúpiť za peniaze. Domy, autá a podobne. Ale... čo s hodnotami, ktoré sa kúpiť nedajú? Prostredie, ktoré nás obklopuje, v ktorom žijeme, oddychujeme aj pracujeme. Každý očakáva od prírody čistý vzduch, zdravé jedlo, vodu. Človek však každodenne znečisťuje prírodu. Životné prostredie je dar pre ľudí, ktorý si musíme chrániť každý deň a nielen na Deň Zeme. Ako? Možno tak, že zasadíme nový strom, upraceme okolie svojho domu, pri výlete v prírode nezahodíme fľašu do trávy, papier z cukríka či nanuku na zem.

 

Každý z nás môže prispieť k skrášleniu prírody a prostredia v ktorom žije, lebo každá veľká vec sa rodí z mnohých maličkostí.

 

Zobraziť v: