Staršiu verziu webu nájdete TU.

Čitateľom na vedomie...

Obecný úrad oznamuje, že Obecná knižnica Chocholná-Velčice bude od 2. februára 2021 (utorok) opäť otvorená. Čitatelia môžu navštíviť knižnicu v nezmenenom čase, a to každý utorok od 14:00 - 18:00 hod. 

 

Pri vstupe do knižnice a požičiavaní kníh je návštevník povinný dodržiavať nasledovné preventívne a hygienické opatrenia:

  • pred vstupom do knižnice si vydezinfikovať ruky pripraveným dezinfekčným roztokom,  
  • do knižnice vstupovať len s rúškom alebo inak prekrytými dýchacími cestami,
  • návštevník je povinný predložiť pracovníčke knižnice potvrdenie o negatívnom výsledku testu na Covid-19 alebo o prekonaní ochorenia Covid-19, alebo o zaočkovaní aj druhou vakcínou proti ochoreniu Covid-19,
  • maximálny počet návštevníkov v knižnici v jednom okamihu nesmie byť viac ako 2 osoby,
  • dodržovať odstup minimálne 2 metre,
  • dodržiavať respiračnú etiketu (kašľať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu),
  • rešpektovať pokyny zamestnanca knižnice (napr. manipuláciu s knihami vykonáva pred ich výberom výhradne pracovník obecnej knižnice),
  • minimalizovať čas strávený v knižnici.
Zobraziť v: