Staršiu verziu webu nájdete TU.

Chovateľská výstava zvierat

V dňoch  7. – 9. októbra 2022 sa v našej obce uskutočnil piaty ročník Oblastnej výstavy Trenčín a už jedenásty ročník špeciálky klubu králikov strieborných malých. Hlavným organizátorom výstavy boli opäť naši chovatelia, členovia ZO SZCH Chocholná-Velčice, ktorí si tento rok pripomínajú aj 65. výročie založenia chovateľskej organizácie.

 

Dočasný domov vystavovaným zvieratám... králikom, hydine aj holubom v areáli domu kultúry postupne pripravovali obetaví chovatelia už od stredy. Samozrejmosťou bol dovoz krmiva, vody, podstielky a podobne.

Svoje chovateľské unikáty vystavilo 14 organizácií (zoznam pod článkom), 73 vystavovateľov. Najväčší počet vystavili naši chovatelia z obce s počtom 151 kusov zvierat.

Chovateľstvo často krát začína v detskom veku z lásky a z túžby mať svoje obľúbené zvieratko vo svojom domove. Zodpovednosť a vytrvalosť postupne formuje potrebné stránky osobnosti dieťaťa. Samozrejmosťou je podpora chovateľstva aj zo strany rodičov. Teší nás, že aj v našej obci je záujem o chovateľstvo. Dôkazom je aj päť mladých členov v našej organizácii... foto dolu zľava Jana Matejíková a Miroslava Miškechová, ktoré boli aj ocenené. 

Návštevníci, ale aj chovatelia si zvieratá mohli nielen pozrieť, ale aj kúpiť. Pripravená bola aj tombola s rôznymi vecnými cenami. Výstavu prišlo pozrieť 620 návštevníkov.

Chovatelia však neprišli  len ukázať svoje chovateľské exponáty, ale aj súťažiť. Delegovaní posudzovatelia hodnotili hrabavú hydinu, vodnú hydinu, králiky, holuby a špeciálku klubu chovateľov strieborných malých. Počet bodov určovali podľa hmotnosti, tvaru tela, celkovej stavby, farby, kresby a ďalších atribútov zvieraťa.  Požadované parametre posudzovaných zvierat sa chovateľ snaží dosiahnuť správnym výberom rodičov a selekciou mláďat.

V nedeľu 9. októbra 2022 o 14.00 hod. nasledovalo vyhodnotenie tých najlepších vystavovaných zvierat. V úvode sa prihovoril chovateľom predseda ZO SZCH Chocholná-Velčice Jozef Matejík ml., ktorý poďakoval všetkým účastníkom výstavy za ich prítomnosť. Poďakovanie zaznelo aj z úst starostu obce Ing. Ľubomíra Škriečku našim chovateľom za ich prácu a zorganizovanie úspešnej výstavy a na záver príhovoru poprial všetkým chovateľom ďalšie chovateľské úspechy.

Ceny jednotlivým chovateľom odovzdával starosta obce pod vedením predsedu miestnej organizácie Jozefa Matejíka ml. a tajomníka Juraja Miškecha. Zoznam ocenených nájdete pod článkom.

V tomto roku bolo vystavených úctyhodných 469 zvierat. Veľká úcta a vďaka patrí najmä našim chovateľom zo ZO SZCH Chocholná-Velčice, ich rodinám a priateľom. Ďakujeme vám za Vašu obetavú prácu, priateľskú atmosféru a samozrejme aj za Vaše zvieratá, ktorými ste reprezentovali našu obec.

Oceneným, ale aj neoceneným chovateľom úprimne blahoželáme a prajeme veľa síl a trpezlivosti pri chovoch ich obľúbených zvierat.

Zobraziť v: