Staršiu verziu webu nájdete TU.

Cesta ponad železnicu prejazdná!

Cesta po moste ponad železnicu pri roľníckom družstve prejazdná!

 

Nové cestné napojenie obce na cestu I/61 Trenčín - Nové Mesto prejazdom cez most ponad železnicu pri roľníckom družstve a ďalej okolo priemyselného parku je už prejazdné pre motoristickú verejnosť.

 

V tejto súvislosti upozorňujeme na nové dopravné značenie na miestnej komunikácii, prechádzajúcej okolo areálov roľníckeho družstva. Novým značením došlo k zmene zaužívanej prednosti na moste cez potok Chocholnica, na križovatke pri vstupe do mechanizačného strediska a na križovatke - odbočení na nový most ponad železnicu.

 

Upozorňujeme motoristov na túto zmenu značenia a žiadame všetkých, aby pri prejazde po uvedenej komunikácii a cez dotknuté križovatky vo vlastnom záujme venovali pozornosť dopravnému značeniu a dodržiavali ho tak, ako je aktuálne inštalované.

Zobraziť v: