Staršiu verziu webu nájdete TU.

22. krát okolo našej doliny

 V sobotu 29. augusta 2020 zavčas rána, už pred šiestou hodinou rannou bolo pred našim obecným úradom rušno.  V kalendári je tento deň zapísaný červenými písmenami ako štátny sviatok - výročie Slovenského národného povstania. Pred mnohými rokmi sa vedenie obce obce rozhodlo pripomínať si každoročne udalosti, ktoré sa viažu k tomuto výročiu, usporiadaním vychádzky... alebo ako sa zvykne vravieť... turistickým pochodom prírodou našej krásnej doliny. Pod názvom Turistický pochod okolo Chocholanskej doliny usporadúva obec túto akciu vždy koncom augusta. Pre zaujímavosť... časť trasy od Sokolieho kameňa až po rázcestie pod Kykulou je časťou najdôležitejšej turistickej magistrály na Slovensku - Cesty hrdinov SNP. Tá siaha zo severovýchodu krajiny (Dukliansky priesmyk) až na západ po Devín.

Už krátko po šiestej hodine prichádzali pred obecný úrad prví turisti. Pri registrácii si každý prevzal preukaz účastníka a pokyny s mapou trasy (foto hore). Ešte za kalíšok pálenky (kto mal chuť), k tomu kúsok posúcha alebo koláč z našej pekárne v Súhrade, a putovanie sa mohlo začať.
Do ukončenia registrácie zapísali Eva Pavlíková a Kristína Ježovicová na prezenčnú listinu viac ako 90 účastníkov (foto dolu), z toho bola asi tretina z našej obce. Ostatní účastníci boli väčšinou z blízkych obcí, ale i z Trenčína či Dubnice nad Váhom. Organizačne zabezpečovalo pochod na štarte, v cieli a na kontrolných stanoviskách 10 organizátorov.   


Turisti tvoria obvykle veselú a pohodovú spoločnosť, väčšina sa medzi sebou pozná a spoločne navštevujú všetky kúty nášho Slovenska. Mali sme potešenie v sobotu privítať u nás aj početnú skupinu turistov z neďalekej Bošáckej doliny, spolu s bratmi Struhárovcami (hore). Tí patria medzi známych milovníkov prírody a vďaka ich aktivite môžu turisti prijať účasť na podobnej akcii... turistickom pochode Okolo Bošáckej doliny.
Posledná rozlúčka na štarte (foto dolu), a po ôsmej hodine už väčšina pútnikov stúpala hore Skaličkami na Sokolí kameň. Asi hodinu po štarte vybehli za nimi traja bežci, ktorí sa tak rozhodli vyskúšať si svoje sily a fyzickú pripravenosť na náročnejšie výkony. 


Väčšina trasy pochodu vedie po lúkach alebo cez lesy našej doliny (foto hore). Statné buky poskytujú pútnikom v sparnom lete príjemnú ochranu pred slnkom, táto sobota však spočiatku bola mierna a slnko príjemne zohrievalo, ale nepálilo. Prvá kontrola na trase pochodu bola tradične pod Sokolím kameňom (foto dolu): Iveta Habánková a Roman Kráľovič potvrdili každému prechod cez kontrolné stanovisko pečiatkou do preukazu účastníka. 


Po strmom stúpaní ku Sokoliemu kameňu už trasa pochodu pokračuje miernym stúpaním až na Machnáč ku krížu, a odtiaľ miernym klesaním prichádzajú pútnici na druhé stanovisko (foto hore). Tu ich čaká nielen druhá pečiatka do preukazu, ale aj občerstvenie v podobe na ohni vlastnoručne opečených špekáčikov s chlebom a horčicou (foto dolu). K tomu niečo na zapitie...  a treba i posedieť na tak dlhej trase. 


Z druhého kontrolného stanoviska pokračuje trasa stále okolo štátnej hranice (foto hore), miernym stúpaním až na rázcestie pod Kykulou. Tu červená značka Cesty hrdinov SNP pokračuje ďalej do Českej republiky, ale turisti odbočujú vľavo, po modrej značke až hore na Dúžnik (najvyššie miesto v našej obci, 807 mnm). Tu účastníci prechádzajú posledným kontrolným stanoviskom, kde im prechod potvrdil pečiatkou do preukazu Roman Bartek (foto dolu). A potom už stále dolu kopcom: po zvážniciach, okolo Tlstej hory ku kyselkám, ďalej popri potoku až do cieľa tam, odkiaľ ráno vyšli.


Prevýšením 500 m a dĺžkou cca 27 km patrí náš turistický pochod medzi tie náročnejšie, preto si za jeho absolvovanie zaslúži každý účastník v cieli nielen uznanie, ale i pamätný list od organizátorov pochodu. Ten spolu s malým darčekom odovzdával účastníkom starosta obce Ľubomír Škriečka (foto hore). Malé hrnčeky na pitie, vhodné na turistiku, potlačené logom pochodu, zabezpečila pre každého účastníka v cieli miestna spoločnosť PROLIGA (Martin Kozárec s manželkou).


Po 22 rokoch organizácie už možno toto podujatie považovať za "tradičné". A tak aj v cieli čakalo účastníkov tradičné občerstvenie: guláš od Dany Hodulíkovej, k tomu chlieb z našej pekárne p. Menherta v Súhrade. Všetkým iste chutilo... veď po takom náročnom pochode je hlad ten najlepší kuchár.

Do ciela dorazili takmer všetci účastníci okrem tých, ktorí trochu precenili svoje sily, nakoniec však aj tí našli vlastnú cestu domov. Podvečer už boli všetci účastníci v poriadku späť: unavení, ale spokojní s aktívne prežitým dňom, naplnení pohodou, ktorú prechádzky prírodou prinášajú ako odmenu za čas strávený v lone prírody.
Organizátorov potešili slová vďaky od účastníkov za výbornú organizáciu a "domácu" atmosféru 22. ročníka nášho pochodu. Zostáva veriť, že všetci prijmú pozvanie aj na ročník budúci, ktorý sa bude konať... ako inak tradične... koncom augusta 2021.
A úplne na záver s úctou a vďakou mená tých, ktorí neúnavne stáli organizačne za týmto vydareným dňom: Lucia Margetínová, Eva Pavlíková, Kristína Ježovicová, Daniela Hodulíková, Iveta Habánková, Roman Kráľovič, Jarmila Spačková, Dominika Adamčiová, Roman Bartek a Ľubomír Škriečka. 

Viac fotografií: 1. časť  2. časť

Zobraziť v: